Studera i Polen

Sedan Polen blev ett av medlemsländerna i EU har antalet svenska studenter i landet mer än fyrdubblats. Detta beror till stor del på att man avsatt fler platser inom läkarutbildningen, vilket är den mest populära utbildningen bland svenska studenter i Polen. Läkarutbildningen i Polen håller samma nivå som den i Sverige, men den är ofta något lättare att bli antagen till.

Studera i Polen

Studier i Polen

Sedan Polen blev ett av medlemsländerna i EU har antalet svenska studenter i landet mer än fyrdubblats. Detta beror till stor del på att man avsatt fler platser inom läkarutbildningen, vilket är den mest populära utbildningen bland svenska studenter i Polen. Läkarutbildningen i Polen håller samma nivå som den i Sverige, men den är ofta något lättare att bli antagen till.

Oavsett om det är läkarstudier eller någon annan utbildning du är intresserad av, kan du här hitta den information du behöver om du vill studera i Polen. Du kan också söka efter utbildningar som ges i Polen.

» Hitta utbildningar i Polen

Utbildningssystemet i Polen

Det polska utbildningssystemet har många likheter med det svenska. Utbildningarna ges, med några undantag, på tre nivåer – kandidat, master och doktor. Utbildningar inom juridik, farmaci, psykologi, djursjukvård, medicin och tandvård utgör undantagen, då dessa endast ges på master- och doktorsnivå. En kandidatexamen i Polen kräver 3 års studier, en masterexamen 1,5 - 2 år ytterligare.

Ett studieår i Polen är uppdelat i två terminer på 15 veckor vardera. Höstterminen startar i början av oktober och avslutas i Februari. Runt jul och nyår ges två veckors ledighet. Efter en veckas ledighet i februari påbörjas den andra terminen, som avslutas i slutet av juni.

Behörighets- och språkkrav i Polen

Många utbildningar i Polen ges på engelska, du måste alltså inte kunna polska för att studera i Polen. Om du gärna vill studera en utbildning som ges på polska måste du först studera en kurs i polska. Kurser i polska ges på flera universitet i Polen.

För att vara behörig till en utbildning i Polen måste du först och främst vara behörig till studier på högre nivå i Sverige. Du måste också besitta tillräckliga kunskaper i engelska.

Plugga i Polen

Den polska ansökningsprocessen

För att ansöka till en utbildning i Polen måste du höra av dig direkt till den skola som håller i utbildningen. För att ansöka till ett kandidatprogram behöver du i de flesta fall skicka följande:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Verifierat slutbetyg från gymnasiet
  • Kopia av ditt pass
  • Fyra fotografier i passfoto-storlek
  • Bevis på engelskkunskaper
  • Läkarintyg

Du som vill studera en masterutbildning i Polen behöver skicka samma handlingar, tillsammans med ditt kandidatexamensbevis. Bifogande av CV och referenser är frivilligt.


Studie- och levnadskostnader i Polen

Undervisningsavgiften ligger på lägst 2000 EUR per studieår. Vissa utbildningar kostar mer än andra, prata med den skola du vill studera vid för att få klart besked om kostnaderna.

Levnadskostnaderna i Polen är lägre än i de flesta andra EU-länder. För boende, mat och transport klarar du dig med cirka 200-400 EUR per månad. Du som vill dryga ut plånboken under din studietid i Polen kan söka extrajobb, vilket är relativt lätt för studenter att få, åtminstone i större städer. Som invånare i ett EU-land behöver du inget arbetstillstånd för att arbeta i Polen.

Studier i Polen

Studentvisum till Polen

Som student från ett EU-land behöver du inte visum för att studera i Polen. Innan ankomst i landet behöver du dock ha ansökt om ett tillfälligt uppehållstillstånd om dina studier kommer att vara längre än tre månader.

Om du har frågor om hur det är att studera i Polen kan du kontakta den polska ambassaden här i Sverige.

Nu när du tagit del av den information som är mest relevant för dig som funderar på att studera i Polen, kan du börja leta utbildning. Lycka till!

» Hitta utbildningar i Polen


Annonser