Visa studentum.se som: Mobil

Utbildning i Sverige

Hitta din utbildning i Sverige och utomlands här!Universitet och högskolor

Att börja studera på en högskola eller ett universitet är ett stort steg i många människors liv. Skillnaden från att läsa på gymnasiet är ganska stor. Heltidsstudier på de svenska högskolorna / universiteten motsvarar en 40 timmars arbetsvecka, med andra ord lika många timmar som ett heltidsjobb.

» Läs mer om Universitet- och högskoleutbildningar

Yrkeshögskolor

Letar du efter en utbildning som har ett nära samarbete med näringslivet? Yrkeshögskoleutbildningarna präglas av arbetsmarknadsrelevans och arbetslivsanknytning. Yrkeshögskolan kommer att samla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar och som bygger på kunskap från arbetslivet. 

» Läs mer om Yh-utbildningar

Folkhögskolor

Folkhögskolan är en studieform för vuxna, från 18 år och uppåt. Till skillnad från många andra skolformer är folkhögskolan inte bunden till traditionella ämnesuppdelningar och behöver inte följa centralt utformade kursplaner.

» Läs mer om folkhögskoleutbildningar

Komvux

På den kommunala vuxenutbildningen, komvux, har man möjlighet att komplettera kunskaper man saknar från grundskolan eller gymnasiet. På gymnasienivå följer komvux samma läroplan och kursplaner som gymnasieskolan. Studietakten och antalet ämnen liksom kombinationen av dessa bestämmer man själv. 

» Läs mer om komvuxutbildningar

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning är för många ett ganska luddigt ord. För att göra det mer greppbart har vi valt att samla alla utbildningar som leder till en specifik yrkestitel under denna grupp. Här hittar du allt från korta nagelutbildningar till fleråriga medicinska utbildningar.

» Läs mer om yrkesutbildningar

Konst- och kulturutbildning

En konst- och kulturutbildning är en utbildningstyp vars syfte är att fånga in alla estetiska utbildningar på eftergymnasial nivå. Här ryms allt från konst, dans, teater och musik, till mode, grafisk design, skrivande och foto. Utbildningarna förbereder dig för estetiska högskoleutbildningar och förstärker ditt yrkeskunnande.

» Läs mer om konst- och kulturutbildningar

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning är en utbildningstyp inriktad på ett specifikt yrke, beställd och beviljad av Arbetsförmedlingen, i syfte att fylla de luckor som finns på arbetsmarknaden. Utbildningarna riktar sig till dig som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver riktat stöd för att få jobb.

» Läs mer om arbetsmarknadsutbildningar

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, som förkortas SFI, är en utbildningsform som syftar till att ge alla tillgång till det svenska språket. Oftast gäller det nyanlända som har ett annat modersmål än svenska. Efter SFI kan man gå vidare och läsa svenska eller svenska som andraspråk på gymnasiet eller inom kommunal vuxenutbildning.

» Läs mer om SFI

Distansutbildning

I och med den utveckling som Internet haft under de senaste åren har det blivit allt mer populärt att läsa en utbildning på distans. Det finns idag massor av olika distansutbildningar att välja bland på olika nivåer. 

» Läs mer om distansutbildningar

Senast uppdaterad: 17 jan 2017