Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Visar 1-2 av 2 träffar
 

Plugga till socionom på distans!

Som socionom har du kunskap om sociala problem i samhället –  hur de uppstår, hur de förändras över tid och, framför allt, hur du hanterar och förebygger dem. Du är ständigt uppdaterad på relevant juridik och har koll på olika sociala insatser, hur de dokumenteras och hur de följs upp. I de flesta socionomroller har du kontinuerlig direktkontakt med människor och har därför verktyg för att kunna föra personliga samtal med olika personlighetstyper.

Vad kan du arbeta med?

När du tagit din socionomexamen kan du arbeta inom olika myndigheter – kommunalt, inom landsting eller statligt – eller i privat sektor. Det finns en stor efterfrågan på socionomer på arbetsmarknaden, vilket betyder att möjligheterna till att komma ut i arbete snabbt är mycket stora. Några av de vanligaste yrkena för socionomer är:

 • Biståndsbedömare
 • Behandlingsassistent
 • Socialsekreterare
 • Fältassistent
 • Skolkurator
 • Fältassistent
 • Enhetschef

Arbetsuppgifter

Vilken roll du än har som socionom, handlar ditt jobb i grunden om att försöka förändra individers och familjers livssituationer till det bättre. I många roller tar du ett stort ansvar genom att handlägga utredningar och bedömningar som ligger till grund för beslut om sociala insatser. Du kan också arbeta med vägledning och stöttning till personer med sociala problem, funktionsvariationer, missbruk och andra utmaningar.

Socionomprogrammet på distans

I Sverige är socionomutbildningar normalt sett 210 högskolepoäng vilket motsvarar 3½ år om studierna bedrivs på heltid utan avbrott. Uppläggen för socionomutbildningar på distans kan variera beroende på vilket lärosäte du kommit in på, men i regel studerar du på valfri ort med ett antal obligatoriska, fysiska träffar varje termin. En av terminerna består av praktik på en arbetsplats.

Under utbildningen läser du kurser inom bland annat:

 • Psykisk ohälsa
 • Socialt arbete
 • Funktionshinder
 • Missbruk och beroende
 • Juridik
 • Kriminalitet
 • Välfärdspolitik
 • Samtalsmetodik
 • Fattigdom, försörjning och boende

Som examinerad socionom finns möjlighet till vidare studier på avancerad nivå. Du kan bland annat läsa till psykoterapeut när du varit yrkesverksam som socionom i minst två år.

Jämför dina favoriter
Utbildningskategorier