Visa studentum.se som: Mobil

Sjuksköterskeutbildning - utbildningar till sjuksköterska

Sjuksköterska

Som sjuksköterska ansvarar du för att medicinska ordinationer blir ordentligt genomförda och att patienterna får den vård de behöver. Arbetet som sjuksköterska innebär också att arbeta förebyggande och att ge hälsoupplysningar och råd. Vill du studera till sjuksköterska? Här nedan hittar du sjuksköterskeutbildningar!

Vill du arbeta med människor? Undersköterska är ett framtidsjobb. Efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg fortsätter att öka. Komvux på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) leder till jobb inom många yrken; Undersköterska, Personlig assistent, Boendestödjare, Skötare inom psykiatrisk vård.

Sök Komvux Stockholm senast 11/6 (start aug-17).

Visar 1-50 av 266 träffar
Sökresultat Utbildningstyp Ort
Sjuksköterska
Campus Värnamo
         
(1)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Värnamo
Sjuksköterskeprogrammet ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård. Det...
Sjuksköterska
Luleå tekniska universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
För dig som vill arbeta med människors och deras hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till ett intressant yrke. Sjuksköterskeyrket är...
Sjuksköterska
Luleå tekniska universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Luleå
För dig som vill arbeta med människors och deras hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till ett intressant yrke. Sjuksköterskeyrket är...
Sjuksköterskeprogrammet 180hp
CIL - Centrum för informationslogistik
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Ljungby
Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och...
Sjuksköterskeprogrammet i Valencia, Spanien!
Study for a better future
Universitet / högskola
Valencia
Vill du studera till sjuksköterska utomlands? Vi hjälper dig, kostnadsfritt, att söka till programmet i Valencia, Spanien. Sjuksköterskeprogrammet följer EU...
Sjuksköterskeprogrammet
Karlstads universitet
         
(2)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Karlstad
Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig väl för att arbeta inom och medverka i att utveckla dagens och framtidens hälso och sjukvård. Som...
Sjuksköterskeprogrammet
Karolinska Institutet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Huddinge
Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt...
Sjuksköterskeprogrammet
Karolinska Institutet
         
(1)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Huddinge
Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt...
Sjuksköterskeprogrammet
Malmö Högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Ystad
Vill du hjälpa andra och arbeta med vård eller förebyggande hälsoarbete? Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig att medverka i och utveckla dagens...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan Kristianstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kristianstad
Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicinskt/tekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter utbildningen...
Sjuksköterskeprogrammet
Umeå universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Kan du tänka dig att leda och ansvara för omvårdnaden av patienter i olika åldrar? Vill du arbeta med hälsofrämjande...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Varberg
Kan du tänka dig att leda och ansvara för omvårdnaden av patienter i olika åldrar? Vill du arbeta med hälsofrämjande...
Sjuksköterskeprogrammet
Karolinska Institutet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt...
Sjuksköterskeprogrammet
Karolinska Institutet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt...
Sjuksköterskeprogrammet
Malmö Högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Malmö
Vill du hjälpa andra och arbeta med vård eller förebyggande hälsoarbete? Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig att medverka i och utveckla dagens...
Sjuksköterskeprogrammet
Malmö Högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Trelleborg
Vill du hjälpa andra och arbeta med vård eller förebyggande hälsoarbete? Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig att medverka i och utveckla dagens...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Kan du tänka dig att leda och ansvara för omvårdnaden av patienter i olika åldrar? Vill du arbeta med hälsofrämjande...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Varberg
Kan du tänka dig att leda och ansvara för omvårdnaden av patienter i olika åldrar? Vill du arbeta med hälsofrämjande...
Sjuksköterskeprogrammet
Göteborgs universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
En patient i vården möter ett team av olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans. För många är sjuksköterskan den kanske viktigaste,...
Sjuksköterskeprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Södertälje
Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver och du kan arbeta både med barn, ungdomar,...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan i Gävle
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (4)
Sjuksköterskeprogrammet leder till Sjuksköterskeexamen och till kandidatexamen med omvårdnad som huvudområde. Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning, som ger kunskaper och...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan i Gävle
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (5)
Sjuksköterskeprogrammet leder till Sjuksköterskeexamen och till kandidatexamen med omvårdnad som huvudområde. Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning, som ger kunskaper och...
Sjuksköterskeprogrammet
Jönköping University
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eksjö
Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd till Jönköping. Vid antagning till vårterminen 2017 ges det möjlighet att söka till...
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Campus Västervik
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Västervik
Som sjuksköterska möter du människor i utsatta livssituationer med ett behov av vård. Sjuksköterskeutbildningen hos Campus Västervik följer branschens utveckling...
Sjuksköterskeprogrammet
Sophiahemmet Högskola
         
(1)
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
Det övergripande målet är att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens hälso och...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Halmstad
Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt ska du som sjuksköterska ansvara för och deltaga i omvårdnadsarbetet. Du handleder och undervisar...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan i Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Varberg
Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt ska du som sjuksköterska ansvara för och deltaga i omvårdnadsarbetet. Du handleder och undervisar...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan Väst
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Trollhättan
Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Du både ansvarar för...
Sjuksköterskeprogrammet
Linköpings universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Linköping
Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård...
Sjuksköterskeprogrammet
Linköpings universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Linköping
Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård...
Sjuksköterskeprogrammet
Linköpings universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Norrköping
Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård...
Sjuksköterskeprogrammet
Linköpings universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Norrköping
Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård...
Sjuksköterskeprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Eskilstuna
Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver och du kan arbeta både med barn, ungdomar,...
Sjuksköterskeprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Västerås
Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver och du kan arbeta både med barn, ungdomar,...
Sjuksköterskeprogrammet
Lunds universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Flera orter (2)
Utbildningen omfattar 6 terminer på heltid. Du läser omvårdnad och medicin samt skriver ett examensarbete. Med ett humanistiskt och vetenskapligt förhållningssätt...
Degree in Nursing
Universidad Cardenal Herrera CEU
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Valencia
Efterhand som vi får bättre förståelse för vad som krävs för att vara en bra sjuksköterska, är många av skolans...
Sjuksköterskeprogrammet
Örebro universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Örebro
Utbildningen till sjuksköterska är en yrkesutbildning där huvudområdet är omvårdnadsvetenskap. Som sjuksköterska arbetar du nära människor som behöver vård och...
Sjuksköterskeprogrammet
Örebro universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Örebro
Utbildningen till sjuksköterska är en yrkesutbildning där huvudområdet är omvårdnadsvetenskap. Som sjuksköterska arbetar du nära människor som behöver vård och...
Sjuksköterskeprogrammet
Örebro universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Örebro
Utbildningen till sjuksköterska är en yrkesutbildning där huvudområdet är omvårdnadsvetenskap. Som sjuksköterska arbetar du nära människor som behöver vård och...
Associate Degree in Nursing
Schiller International University
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Florida (delstat)
Schillers sjuksköterskeprogram är utformat för att ge utbildade akademiker en kompletterande Associate Degree i omvårdnad (ADN). Akademiker i ADN programmet...
Nursing
Arcada
Universitet / högskola
Helsingfors
Kandidatexamensprogrammet till sjuksköterska riktar sig till dig som tycker om att arbeta med människor i en multiprofessionell miljö, tycker om...
Sjuksköterskeprogrammet
Blekinge Tekniska Högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Karlskrona
...
Sjuksköterskeprogrammet
Jönköping University
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Jönköping
Sjuksköterskan har ansvar för individens omvårdnad. Dit hör inte bara de fysiska utan också de psykologiska, sociala och andliga behoven....
Sjuksköterskeprogrammet
Jönköping University
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Värnamo
Sjuksköterskan har ansvar för individens omvårdnad. Dit hör inte bara de fysiska utan också de psykologiska, sociala och andliga behoven....
Sjuksköterskeprogrammet
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Kalmar
...
Sjuksköterskeprogrammet
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Växjö
...
Sjuksköterskeprogrammet
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Oskarshamn
...
Sjuksköterskeprogrammet
Linnéuniversitetet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Växjö
...
Sjuksköterskeprogrammet
Mälardalens högskola
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Södertälje
...
  • = Videopresentation finns
Visar 1-50 av 266 träffar
Visa ytterligare 216 utbildningar

Utbilda dig till sjuksköterska

Studera till sjuksköterska

Som sjuksköterska arbetar du med omvårdnad inom en mängd olika specialområden. Allt från skolhälsovård, operation och kirurgi till äldrevård och psykiatri. Med omvårdnad avses kunskap om hur människan bäst kan bevara sin hälsa och hur man undviker ohälsa. Sjuksköterskan är den på ett sjukhus, eller annan plats, som ansvarar för att medicinska ordinationer blir ordentligt genomförda och att patienterna får den vård de behöver. Sjuksköterskan administrerar läkemedel, utför behandlingar och informerar både patienter och anhöriga. I ditt arbete som sjuksköterska kommer du även att få handleda nyanställda och studerande och det kommer tillfällen då du får verka som arbetsledare. 

Som sjuksköterska kan du arbeta inom kommunen, landsting, statlig eller privat verksamhet.

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige

Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet. Utbildningen leder till både en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation. Efter att man tagit sjuksköterskeexamen har man möjlighet till vidareutbildning inom olika specialistområden. Exempel på specialist- och vidareutbildningar för sjuksköterskor är barnmorska, intensivvård, vård av äldre, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med flera. 

Plugga till sjuksköterska utomlands

Om du vill studera till sjuksköterska utomlands så har du möjlighet att få svensk legitimation, det kan dock hända att du behöver komplettera med något beroende på din utbildning. De flesta sjuksköterskeutbildningarna i Sverige ger dig även möjligheten till utbyte under studierna så att du läser en eller flera terminer någon annanstans.

Den svenska sjuksköterskeutbildningen överrensstämmer med EU:s krav men för att få arbeta som sjuksköterska i ett annat land måste legitimationen sökas i det landet där du vill arbeta. Under processen kan du eventuellt behöva göra ett prov eller vissa kompletteringar.