Visa studentum.se som: Mobil
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Hermods VUX
Kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering  ger dig kunskaper om: Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara arkeologi, EU,...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (127)
Samhällskunskap 3
Hermods VUX
Kursen Samhällskunskap 3 handlar i stor utsträckning om att du ska skriva vetenskapliga texter utifrån framförallt begreppet globalisering. I kursen...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (134)
Samhällskunskap 2
Hermods VUX
I denna kurs får du fördjupade kunskaper inom samhällsvetenskapen. Du lär dig om identitet, det hållbara samhället, demokrati och diktatur. I...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (138)
Internationella relationer
Hermods VUX
I denna kurs lär du dig förstå vad som styr våra internationella relationer och vi dyker djupare i olika aspekter...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (134)
Samhällskunskap 1a 1
Hermods VUX
I kursen Samhällskunskap 1a 1 får du kunskaper om demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Detta innefattar...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (141)
Samhällskunskap 1a 2
Hermods VUX
I kursen får du lära dig hur de politiska ideologierna hänger ihop med våra politiska partier. Viktiga delar i kursen...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (140)
Samhällskunskap 1b
Hermods VUX
Kursen Samhällskunskap 1b ger dig kunskaper om hur Sverige styrs på lokal, regional och central nivå. Du får lära dig...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (143)
Historia 1a 2
Hermods VUX
Kursens tyngdpunkt ligger kronologiskt i 1800- och 1900- talets historia. En röd tråd genom kursen är demokratins genombrott, industrialisering i...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (139)
Historia 3
Hermods VUX
I denna kurs får du lära dig om globala förändringsprocesser under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (136)
Historia 1a 1
Hermods VUX
Grunderna i källkritik behandlas och du får kunskaper att kritiskt granska och tolka historiska fakta. Kursen bjuder på ett kronologiskt...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (141)
Historia 1b
Hermods VUX
Kursen är en nybörjarkurs som tar upp historien i ett kronologiskt perspektiv från förhistorisk till modern tid. Genom kursen lär du...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (143)
Historia 2a
Hermods VUX
I kursen Historia 2a får du utveckla kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Förmåga...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (143)
Religionskunskap 1
Hermods VUX
Religionskunskap 1 är en nybörjarkurs. Du får i kursen lära dig om världens fem största religioner och vi lägger också...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (143)
Religionskunskap 2
Hermods VUX
I kursen behandlas de nyreligiösa rörelser som fått stort utrymme under senare delen av 1900-talet. Vi går igenom begrepp såsom...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (143)
Rätten och samhället
Hermods VUX
Kursen Rätten och samhället ger dig grundläggande kunskaper i hur det svenska rättsystemet är uppbyggt och fungerar. Du lär dig juridiska...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (135)
Visar 1-20 av 67 träffar
Jämför
Videoreportage