Visa studentum.se som: Mobil

Naprapat- och osteopatutbildningar

Befria människor från smärta

Om du är intresserad av att hjälpa människor och trivs med att arbeta med händerna kan en naprapat eller osteopatutbildning passa dig. Läs mer och hitta din utbildning nedan!
Visar 1-3 av 3 träffar
 

Vill du jobba med att hjälpa människor som lider av smärta? Då kan en utbildning till osteopat eller naprapat passa dig! Läs mer om de olika utbildningarna, vilken behörighet du behöver samt vad de olika yrkena innebär nedan.

Vad gör en osteopat?

En osteopat diagnostiserar och behandlar smärtor och besvär i rörelseapparaten. Vanliga besvär är rygg- och nacksmärtor, axelbesvär, muskel- och ledvärk, idrottsskador. Vid patientmötet sker bland annat hållnings- och rörelseanalys samt vid behov neurologiska, och ortopediska tester. Behandlingen är alltid behovs- och individanpassad. Osteopater har en omfattande utbildning i anatomi och fysiologi. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, ergonomi och återhämtning.

Osteopater är en erkänd och etablerad yrkesgrupp i många länder världen över. Det finns fler än 45 000 osteopater i Europa och yrket är legitimerat i tolv europeiska länder.

Studera till osteopat

Det finns idag endast en osteopatutbildning i Sverige. Skolan ligger i Göteborg. Att utbilda sig till osteopat tar fyra år och leder till en kandidatexamen samt en yrkesexamen. Utbildningen bedrivs på heltid men för att underlätta för dig som student är samtliga kontakttimmar (föreläsningstid vid högskolan) i undervisningsblock om oftast fem dagar i månaden. Tanken med denna struktur är att du under studietiden också skall ha möjlighet att arbeta. Under utbildningsblocken varvas teori med praktik.

I årskurs tre och fyra tillkommer klinikarbete på högskolans studentklinik men redan under årskurs ett och två kommer du att ha några observationsdagar i kliniken. Klinikarbetet sker under handledning av erfarna osteopater. Vid utbildningens tredje år gör du ett examensarbete på kandidatnivå. Det finns även möjlighet att plugga vidare på masternivå efter utbildningen.

Behörighet till osteopatutbildningen

För att kunna studera osteopatprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Tidigare erfarenhet från arbete inom friskvård- och hälsa, sjukvård är meriterande.

Arbeta som osteopat

De flesta osteopater arbetar i egna kliniker medan några är anställda. I Sverige är yrket i nuläget inte legitimerat men övriga nordiska länder har legitimation. Detta kommer sannolikt att ske även i Sverige under närmaste åren. Ett mål som Svenska Osteopatförbundet arbetar starkt för.

Vad gör en naprapat?

Inom naprapatin arbetar man med att diagnostisera, förebygga och behandla smärtor och funktionella besvär i rygg, nacke, leder och muskler. Det huvudsakliga syftet en naprapat jobbar efter är att lindra sin patients smärta och återställa funktion i dennes kropp. Detta sker genom att naprapaten manipulerar eller mobiliserar patientens leder. Naprapaten kan också använda mjukare metoder, så som stretching och massage. Händerna är naprapatens arbetsredskap men det krävs ingen större fysisk styrka för att bli naprapat. Det viktiga är att naprapatens teknik är rätt.

Utbildning till naprapat

Om du vill studera till naprapat är det fyra års heltidsstudier som gäller. Det finns endast en naprapatutbildning i Sverige. Detta är en yrkesutbildning som berättigar till studiestöd från CSN.

I utbildningen till naprapat varvas teori och praktik. Du studerar en teoretisk grundutbildning inom allmänmedicin samt en specialistutbildning som innehåller manuell medicin. Exempel på ämnen i utbildningen till naprapat är idrottsmedicin, anatomi, naprapati, ortopedi och massage. Du får tidigt i utbildningen ta emot och behandla patienter på klinik. Efter att du erhållit din examen ska du göra handledd tjänstgöring inom svensk sjukvård. Därefter kan Socialstyrelsen utfärda din naprapatlegitimation.

Behörighet till naprapatutbildning

För att bli antagen till naprapatutbildning krävs det att du har grundläggande högskolebehörighet samt B-kurserna i svenska och engelska. Urvalet görs med gymnasiebetyg eller resultat från högskoleprov som grund. Dessutom tar man hänsyn till tidigare erfarenheter från arbete inom vården, utbildningar i massage, naturvetenskaplig utbildning samt annan högskoleutbildning.

Arbeta som naprapat

Naprapatin har utvecklats ur kiropraktiken. Mycket av naprapatens arbete handlar om att analysera varifrån smärtan kommer, för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna behandla den. Exempel på bakomliggande orsaker till att besvär uppstår kan vara att en patient är otränad eller har fel arbetsställning. Naprapaten kan då åtgärda och behandla besvären genom att utforma ett träningsprogram eller ge förslag på förändrad arbetsställning.

Naprapat är ett skyddat yrke som kräver legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Naprapater står under hälso- och sjukvårdslagen. Flertalet av Sveriges yrkesverksamma naprapater driver egna kliniker, men det blir allt mer vanligt med anställningar inom yrket. Vissa företag använder sig av naprapater i sitt friskvårdsarbete och landsting tecknar avtal med naprapater i allt större utsträckning. Naprapater arbetar också inom idrott tack vare deras kunskaper inom den idrottsliga medicinen.

Jämför dina favoriter