Visa studentum.se som: Mobil

Hitta din arkeologutbildning

Nyckeln till vilka vi är – och var vi kommer från

Är du intresserad av historia och kultur? Tycker du att det är spännande med historiska fynd och fornlämningar? Då kanske en utbildning till arkeolog är rätt för dig! Ta en titt i träfflistan nedan för att hitta din arkeologutbildning!
Visar 1-20 av 25 träffar
12

Mer om Hitta din arkeologutbildning

Att arbeta som arkeolog

Som arkeolog arbetar du med kvarlämningar från förr. Arkeologens uppgift är att förstå och tolka dessa spår. Det är vanligt att gamla boplatser eller gravar grävs ut och dokumenteras i samband med väg- eller husbyggen. Arkeologens uppgift är att fotografera platsen och göra skisser. Utgrävningar görs ofta på våren och sommaren, medan analys och dokumentation av fynden ofta görs på hösten och vintern. De fynd som görs kan vara ben av djur och människor, rester av bostäder och redskap etc. Dessa placeras slutligen i magasin eller visas upp på utställningar.

Arbetet som arkeolog är säsongsbetonat, på det sättet att uppgifterna ofta skiljer sig åt beroende på årstid. Under vinterhalvåret handlar arbetet om att dokumentera och analysera de fynd som gjorts under sommaren, samtidigt som nästa utgrävning planeras och förbereds.

Det är under sommarhalvåret som utgrävningarna görs. Ofta är det de mer erfarna arkeologerna som är arbetsledare/grävledare under dessa, medan de mindre erfarna arkeologerna framförallt deltar i det praktiska arbetet. Dessa anställs ofta per säsong.

Det är vanligt att arkeologer är specialiserade inom olika områden. Exempel på sådana är förhistorisk arkeologi, medeltida arkeologi, industriarkeologi och marinarkeologi.

Arbetet innebär samarbete med exempelvis byggherrar och tjänstemän från lässtyrelse och kommun. Ofta är arkeologer anställda vid museerna, men kan också arbeta på länsstyrelser, riksantikvarieämbetet eller på privata företag. Antikvarie är ofta benämningen på fast anställda arkeologer. Museiassistenter är nyutexaminerade museitjänstemän som lär upp sig inom yrket.

Att arbeta som arkeolog kräver noggrannhet och tålamod, likaså social kompetens eftersom det ingår att informera om fynden vid föreläsningar eller berätta om dem vid fyndplatsen eller på museet. Att tycka om att resa är en fördel!

Dina studier

För att bli arkeolog läser du på universitet/högskola. Du läser ett program på minst tre år, då får du en kandidatexamen. För en masterexamen läser du i fem år. Huvudämnet arkeologi kombinerar du med andra kulturvetenskapliga, naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen. Du som vill söka till ett arkeologprogram behöver grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs särskild behörighet i historia, och ibland i andra ämnen.

Efter examen

Som arkeolog kan anställningsformerna se lite speciella ut. Eftersom arbetet är något säsongsbetonat, är det bra om du som nyutexaminerad är beredd på att flytta för att få jobb. Du kanske även måste ta vikariat eller projektanställning i början av din karriär. Detta beror dels på arbetets speciella karaktär och det faktum att det i nuläget är fler som studerar till arkeolog eller redan är färdigutbildade, än vad det finns jobb.

Att vilja arbeta inom arkeologi, historia och kultur behöver inte nödvändigtvis innebära att det är just yrkestiteln arkeolog som du ska sikta efter. Möjligheterna är flera, så ta dig tid att kika igenom de olika utbildningarna ovan för att hitta den som passar dig bäst!

Jämför dina favoriter