Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Yrkesförare persontransporter

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
23 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Yrkesförare persontransporter

Yrkesförare persontransporter

Studera Yrkesförare persontransporter och få kunskaper för att arbeta som busschaufför

Att arbeta som busschaufför innebär mycket mer än handhavandet av ett fordon, det finns även ett antal egenskaper du bör inneha för att klara utbildningen och därefter kunna få en anställning. Att vara kommunikativ, serviceinriktad, ha en god social kompetens, samt förmåga att hantera konflikter är några exempel på viktiga egenskaper hos dig som vill arbeta som yrkesförare.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra yrkesmässiga persontransporter med buss (endast automatväxlad). Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som krävs för ett serviceinriktat arbete som busschaufför, samt ska även stimulera till fortsatt lärande.

Godkänt resultat på kurserna ger dig möjlighet att pröva enligt körkortslagstiftningens krav för körkortsbehörighet D och yrkeskompetensbevis för persontransporter. Utbildningen omfattar förkortad grundutbildning för yrkeskompetensbevis och den som genomgår utbildning till yrkesförare inom vuxenutbildningen kan inte få körkort med behörighet D utfärdat före 21 års ålder. Det innebär att du måste ha fyllt 21 år innan utbildningen slutförs. Har du inte fyllt 23 år får du bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 kilometer.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Yrkesförare persontransporter, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav

Du måste inneha B-körkort samt vara behörig att läsa inom vuxenutbildningen. Vid kursstart skall du uppvisa körkortstillstånd för D-körkort som utfärdas av Transportstyrelsen. Då du inte kan få D-körkort utfärdat innan du är 21 år innebär det att du måste ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd. Om du redan innehar ett körkort med C, CE, D eller DE-behörighet kommer du inte att prioriteras vid antagningen.

Läs mer om vad som krävs för att beviljas körkortstillstånd på Transportstyrelsens hemsida.

Om du har haft B-körkort mindre än sex månader innan sista ansökningsdatum kan du komma att kallas till ett obligatorisk körtest.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk.  Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Ansökan

Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum hanteras ej. 

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

På Örebros vuxenutbildnings hemsida kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. Ansökningsblanketten lämnas sedan till din hemkommun.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Upplägg

Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Teori och praktik varvas under hela utbildningstiden och datorn kommer att vara ett naturligt hjälpmedel under utbildningen.

Utbildningen sker på Tullängsgymnasiet i lokaler förlagda på Skebäcksvägen 48-50 i Örebro.

Kursinnehåll

Kurser som ingår, 500 poäng:

Yrkestrafik - vux

Persontrafik - vux

300 poäng

200 poäng

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta körkortstillstånd, läkarintyg och kostnad för körkortstillverkning. Kostnaden för detta är ungefär 1 200 kr.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Skolpresentation

Örebro kommun

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Är jag behörig?

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

  • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Yrkesförare persontransporter

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Yrkesförare persontransporter från Örebro kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: