Visa studentum.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Yrkesförare godstransporter – lastbilschaufför

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
40 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Yrkesförare godstransporter – lastbilschaufför

Studera Yrkesförare godstransporter och få behörighet att jobba som lastbilschaufför!

Att vara lastbilschaufför är ett självständigt yrke där du behöver vara bra på att planera och organisera. Det är även ett service­inriktat yrke där god social förmåga är viktigt.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som krävs för yrkesmässiga godstransporter med lastbil. Syftet med utbildningen är också att hjälpa dig att utveckla de färdig­heter och attityder som krävs för ett serviceinriktat arbete som yrkesförare, och även att stimulera till fortsatt lärande. I utbild­ningen ingår också en grundutbildning för yrkes­kompetens­bevis.

På den här utbildningen erbjuder vi, för dig som är folkbokförd i Örebro kommun, teckenspråkstolkning.

Vad gör en yrkesförare med inriktning godstransporter?

En yrkesförare med inriktning godstransporter kör lastbil och transporterar allt från byggmaterial, bränsle och möbler till livsmedel och levande djur. Det är ett självständigt yrke som kräver god förmåga att planera och organisera sitt arbete. Att lasta och lossa ingår ofta i lastbilschaufförens arbete, liksom att göra beräkningar på godsets vikt och volym. Det ställs även höga krav på lastbilschaufförer ur trafik­säker­hets­synpunkt, eftersom de hanterar tunga fordon.

Att arbeta som lastbilschaufför innebär mycket mer än att hantera ett fordon. Att vara kommunikativ, serviceinriktad och ha en god social kompetens är några exempel på viktiga egenskaper hos en lastbilschaufför. Det är egenskaper som du bör ha för att klara utbildningen och därefter kunna få en anställning.

För mer information om Yrkesförare godstransporter – lastbilschaufför, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Mer information om dessa krav kan du hitta på Örebro kommuns hemsida.

Du måste dessutom ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9. Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Behörighetskrav

För att få gå utbildningen måste du ha B-körkort. Du kan behöva göra ett körtest som visar att du har de förutsättningar som krävs för att klara utbildningen.

När utbildningen startar måste du också ha ett körkortstillstånd för C- och CE-körkort. Det söker du hos Transportstyrelsen. Om du redan har ett körkort med C, CE, D eller DE-behörighet kommer du inte att prioriteras vid antagningen.

Läs mer om vad som krävs för att beviljas körkortstillstånd på Transportstyrelsens webbplats.

Ansökan

Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum hanteras ej. 

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

På Örebros vuxenutbildnings hemsida kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. Ansökningsblanketten lämnas sedan till din hemkommun.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Upplägg

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas individuella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel under dina studier. Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Utbildningen sker i samarbete med Tullängsgymnasiet i deras lokaler på Skebäcksvägen 48–50 i Örebro.

Kursinnehåll

Kurser som ingår, 800 poäng:

Fordonskombinationer - godstransporter

Godshantering - vux

Godstrafik

Yrkestrafik - vux 

200 p

100 p 

200 p

300 p

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad, men du måste själv betala för körkorts­tillstånd, läkarintyg (krävs för att du ska få körkortstillstånd) och kostnaden för att tillverka körkortet. Den totala kostnaden för detta är cirka 1 600 kronor. Du måste även själv betala för kurslitteratur.

Efter utbildningen

För att få köra tung lastbil behöver du C-körkort. Om du har godkänt resultat på kurserna kan du pröva för körkortsbehörighet C och CE och yrkeskompetensbevis för godstransporter. För att få ett C-körkort utfärdat efter utbildningen måste du har fyllt 21 år innan utbildningens slut.

Örebro kommun

Örebro kommun

Är jag behörig?

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20...


Läs mer om Örebro kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Yrkesförare godstransporter – lastbilschaufför

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Yrkesförare godstransporter – lastbilschaufför från Örebro kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: