Visa studentum.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Värdskap och service inom hotell och handel

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
40 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Värdskap och service inom hotell och handel

Värdskap och service inom hotell och handel

Värdskap och service inom hotell och handel

Handeln och besöksnäringen är en bransch där det behövs personal med bred och djup kunskap inom service, bemötande, information och kommuni­ka­tion.

Det här är en utbildning för dig som tycker om att möta människor och som vill vara en positiv och aktiv del i deras upplevelse av ett besök. Utbildningen passar dig som är social, kommunikativ och har ett stort intresse av att göra andra människor nöjda.

Inom handeln behövs det personer som har en förståelse för vikten av god service för att kunna möta kundens behov. Du får under utbildningen utveckla din förmåga att kommunicera med kunder och förstå processerna bakom olika typer av försäljning. På utbildningen får du även den kompetens och de färdigheter som krävs för en anställning inom hotell, upplevelseföretag, konferensanläggningar eller kundtjänst. Inom båda dessa branscher behövs det ett stort mått av servicekunnande och värdskap.

För mer information om Värdskap och service inom hotell och handel, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå.

Du måste dessutom ha kunskaper i engelska, matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9. Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • engelska, delkurs 4 på grundläggande nivå.
  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Ansökan

Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum hanteras ej. 

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett från vuxenutbildningens hemsida och skriva ut. Ansökningsblanketten lämnas sedan till din hemkommun. Ange vald yrkesinriktning på ansökningsblanketten.

Så fungerar antagning

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbets­marknad­en och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen..

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Upplägg

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Datorn kommer att vara ett naturligt hjälpmedel under utbildningen. Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Utbildningen sker i samarbete med Virginska gymnasiet. Utbildningen bedrivs i deras lokaler på Fabriksgatan 52.

Kursinnehåll

Gemensamma kurser för alla inriktningar

Totalt 800 poäng

Administration 1

Besöksnäringen

Företagsekonomi 1

Information och kommunikation 1

Orienteringskurs, inriktning till kurser inom internationell turism

Programhantering

Service och bemötande 1

Servicekunskap

100 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng                                                                             

100 poäng

100 poäng

100 poäng

Kurser på respektive inriktning

Totalt 400 poäng

Handel och försäljning

Inom handeln behövs det personer som har en förståelse för vikten av god service för att kunna möta kundens behov. Du utvecklar din förmåga att kommunicera med kunder och förstå processerna bakom olika typer av försäljning. Inriktningen passar dig som är social, kommunikativ och har ett stort intresse av att göra andra människor nöjda.

Branschkunskap inom handel och administration

Handel ­— specialisering

Personlig försäljning 1

Praktisk marknadsföring 1

100 poäng                                                                              

100 poäng

100 poäng

100 poäng

Hotell och reception

Inriktningen syftar till att ge kompetens och de färdigheter som krävs för en anställning inom hotell, upplevelseföretag, konferensanläggningar eller kundtjänst där det behövs ett stort mått av servicekunnande och värdskap.

Handel — specialisering

Konferens och evenemang

Logi

Reception 1

100 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Skolpresentation

Örebro kommun

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Är jag behörig?

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

  • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Värdskap och service inom hotell och handel

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Värdskap och service inom hotell och handel från Örebro kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: