Visa studentum.se som: Mobil

Vård och omsorg

Allévux
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Distans
4 terminer
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Startdatum: Kontakta kommunen för info. - Distans

Vård och omsorg

Välkommen att söka till valideringsinriktningen till undersköterska/motsvarande

Validering är till för dig som bor i Örebro län och som arbetar inom äldreomsorgen eller inom funktionshinderområdet (LSS). Vi har ett begränsat antal platser inom psykiatri.

Förutsättningar för att antas till Valdideringsinriktningen vid Allévux:

 • Du ska ha bred erfarenhet inom din yrkesinriktning. Intyg från arbetsgivaren bifogas med ansökan.
 • Förkunskaper godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk samt matematik från grundskolan. Kopia på betygen bifogas ansökan.

Övrig information:

 • Valideringen riktar sig till folkbokförda personer inom hela Örebro län. Du ansöker till Allévux löpande.
 • Vi antar sökande ett par gånger/termin i mån av plats. Kölista med reservplatser finns.
 • Valideringen sker vid Allévux i Hallsberg
 • Du kommer bli kallad till en antagningsintervju med en valideringslärare. Därefter får du ett besked om du är antagen eller om du är satt på kölistan för reservplats.
 • Valideringen genomförs såväl muntligt som skriftligt och med vissa tillfällen i grupp
 • Praktisk validering ingår
 • Individuell studieplanering genomförs tillsammans med lärare
 • Du validerar i din egen takt
 • Kommunikationen mellan lärare och validand sker till stor del via vår lärplattform
 • Viss kurslitteratur lånas ut av skolan
 • För att erhålla ett diplom om 1500 poäng inom Vård-och omsorgscollege ingår 1050 poäng grundkurser inklusive gymnasiearbetet, 300 poäng fördjupningskurser inom din yrkesinriktning.
 • I diplomet ingår även kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Om du inte har läst dessa kurser finns möjlighet att läsa till dem via Allévux eller ditt eget Komvux i hemkommunen. Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.
För mer information om Vård och omsorg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Så söker du

Krav för antagning:

 • Kopior på dina personliga delegeringar
 • Lyftkörkort/intyg om utbildning i lyftteknik - max 2 år gammalt
 • HLR - max 2 år gammalt

Ansökan

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Länets invånare har fritt sök till utbildningen, din ansökan lämnas dock till din hemkommun.

Du som bor i sydnärke (Hallsberg, Laxå, Askersund) kontaktar studie- och yrkesvägledaren på Allévux i Hallsberg.

Telefon: 070-589 81 35 (mån-tors: 08:00 - 09:30, fre 08:00 - 12:00)

E-post: vux.vagledning(a)allevux.se

I din ansökan bifogar du dina betyg som styrker dina förkunskaper.

Allévux

Allévux

Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. Utbildningsförbundet startade den 1 juli 1999 och skall på uppdrag av medlemskommunerna leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasial utbildning, vuxenutbildning och...


Läs mer om Allévux och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård och omsorg

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Vård och omsorg från Allévux, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: