Visa studentum.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Larmtekniker

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
51 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: 2020-11-16 - Örebro

Larmtekniker

En larmtekniker arbetar inom säkerhetsbranschen och installerar till exempel brandlarm, inbrottslarm, CCTV (kameraövervakning), passersystem och annan säkerhetsutrustning. En larmtekniker är ofta anställd av ett elinstallationsföretag, elteknikföretag eller larm- och säkerhetsföretag. En larmtekniker sköter service och reparation av larmsystem och säkerhetsanläggningar. I arbetet ingår det mesta från planering till montering, programmering och driftsättning.

Arbetsgivare kommer att kräva utdrag ur polisens belastningsregister.

Om utbildningen

Utbildningen sker i samarbete med Nercia. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt och öka dina möjligheter att få jobb som larmtekniker efter utbildningen, är det bra om du har körkort.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

För mer information om Larmtekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå: 

Du är behörig att studera på yrkesutbildningar på gymnasienivå från och med juli månad det år du fyller 20 år. Du behöver även uppfylla det här:

 • Du ska vara folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i en annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
 • Du saknar de kunskaper du kan få på utbildningen. Om du tidigare har läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen på Komvux.
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Yngre än 20 år?

Du kan vara behörig även om du är yngre än 20 år. Då ska du ha slutfört en gymnasieutbildning på ett nationellt program eller annan likvärdig utbildning. Du behöver också uppfylla de övriga villkoren som står i punktlistan ovanför.

Du måste dessutom ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9. Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

 • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå
 • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Ansökan

Du ansöker till utbildningen via en blankett som du kan ladda ner på skolans hemsida.

Kursinnehåll

 • Praktisk ellära, 100 p
 • Elkraftteknik, 100 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Kommunikationsnät 2, 100 p
 • Servicekunskap, 100 p
 • CAD 1, 50 p
 • CAD 2, 50 p
 • Larm, övervakning och säkerhetssystem, 100 p
 • Brandlarmsystem, 100 p
 • CCTV-system, 100 p
 • Inbrottslarmsystem, 100 p
 • Passersystem, 100 p
 • Datorteknik 1a, 100 p
 • Energiteknik, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Gymnasiearbetet, 100 p

Totalt 1500 poäng

Kostnader

Utbildningen kostar inget men du måste själv betala för kurslitteratur.

Örebro kommun

Örebro kommun

Är jag behörig?

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20...


Läs mer om Örebro kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Larmtekniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Larmtekniker från Örebro kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: