Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
40 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Kock

Kock

Vad innebär det att vara kock?

Arbetet som kock innehåller både planering och förberedelser, men är också ett kreativt arbete. Smaker ska kombineras och maten presenteras på ett tilltalande sätt. Hygien och kunskap om de råvaror som används är viktigt. I perioder kan det vara högt tempo i köket och det är bra att trivas även när det är mycket att göra.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

Så ansöker du

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Ansökan

Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum hanteras ej. 

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

På Örebro kommuns vuxenutbildnings hemsida kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. Ansökningsblanketten lämnas sedan till din hemkommun.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Upplägg

Utbildningen ger yrkeskunskaper vilket motsvarar gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogram samt förbereder för arbete inom yrkesområdet eller fortsatta studier. Den omfattar totalt 1 300 poäng. Utbildningen kommer också att ge en introduktion till att starta eget företag.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. En del av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats med handledare och en del genomförs på skolan, till viss del tillsammans med skolans gymnasieelever. I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar och studierna bedrivs i grupp och enskilt. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

För dig som har behov av extra stöd i yrkessvenska eller behöver repetera dina
matematikkunskaper kommer dessa kurser erbjudas som orienteringskurser.

Utbildningen sker i samarbete med Virginska gymnasiet. Utbildningen bedrivs i deras lokaler på Fabriksgatan 52.

Kursinnehåll

Kurser som ingår, 1 300 poäng

Hygien

Livsmedels- och näringskunskap 1

Matlagning 1

Matlagning 2

Matlagning 3

Matlagning 4

Servering 1

Service och bemötande 1

Specialkoster

Styckning 1

100 poäng

100 poäng

100 poäng

200 poäng

200 poäng

200 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

Om intresse finns kan du som studerande välja att byta ut några av kurserna för att få en utbildning som är mer inriktad mot yrket butikskock. Detta kommuniceras med ansvarig lärare när utbildningen startar.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Skolpresentation

Örebro kommun

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Är jag behörig?

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

  • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

>> Se alla skolans utbildningar här

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: