Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Installationselektriker

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
52 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: Se skolans hemsida - Örebro

Installationselektriker

Installationselektriker

Att jobba som elektriker betyder att du har ett varierat och rörligt yrke, vilket kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen. En installationselektriker är den som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och annan nybyggnation. Men arbetet kan också gälla ombyggnation och renoveringar av befintliga hus.

Om utbildningen

Att montera elcentraler och kabelstegar hör till vanliga arbetsuppgifter och när ett nybygge nästan är klart så är det elektrikern som monterar strömbrytare och vägguttag samt belysning. En elektriker kan också dra fram ström till fläktar, värmeanläggningar och ansluter både kylskåp och spisar. En viktig del i arbetet som installationselektriker är att kunna ta del av ritningar och elscheman samt kunna göra en teknisk beskrivning av en installation så andra kan se hur den är gjord, så ett tekniskt och matematiskt kunnande är viktigt.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen. Utbildningen innehåller minst 8 veckors obligatorisk praktik.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Installationselektriker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk.

Observera att Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) anser att vuxenutbildade elektriker även skall uppvisa godkända betyg i gymnasiekurserna svenska 1, matematik 1a och engelska 5. Sökande med betyg i dessa kurser kommer att prioriteras vid antagningen till utbildningen. ECY ställer även krav på att utbildningen innehåller ett examensarbete. Allt detta för att bedömas vara komplett och därigenom kunna ges förutsättningar för den lärlingsanställning som krävs.

Skolpresentation

Örebro kommun

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Är jag behörig?

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

  • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

>> Se alla skolans utbildningar här

Örebro kommun

Örebro kommun

Är jag behörig?

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20...


Läs mer om Örebro kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Installationselektriker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Installationselektriker från Örebro kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: