Visa studentum.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Industriteknisk utbildning med två inriktningar

Karlskoga-Degerfors kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Karlskoga
50 veckor (1250 poäng)
Heltid
CSN-berättigad
Industriteknisk utbildning

Industriteknisk utbildning med två inriktningar

Gymnasial industriteknisk utbildning med två inriktningar

För dig som har högstadiekompetens och vill läsa en gymnasieutbildning finns en gymnasial yrkesutbildning inom industriteknik som ger dig god anställbarhet inom industrin. Du kan välja mellan två inriktningar: Process eller Maskin och Produktutveckling (CNC).

Utbildningen är på 1 250 gymnasiepoäng och det ingår veckor där man är ute på APL (riktad praktik inom industrin).

Inriktning process

Utbildningen sker i samarbete med industrin och passar dig som är intresserad av teknik, underhåll, process och problemlösning. Utbildningen är förlagd på 50 veckor och är en gymnasial yrkesutbildning som ger dig god anställningsbarhet. I utbildningen ingår 10-12 veckors APL (arbetsplatsförlagd praktik inom industrin).

Utbildningen ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter i processteknik, produktionsteknik, produktionskunskap, automationsteknik, arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhållsteknik samt processtyrning. En viktigt aspekt i utbildningen är medarbetarskap och eget ansvar, vilket behövs i arbetet på en produktionsenhet inom industrin.

_________________________________________________________________________________________________

Inriktning maskin och produktutveckling (CNC)

Vill du arbeta som CNC-operatör är denna utbildning rätt för dig. Som CNC-operatör ansvarar du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag.

Som CNC-operatör har du möjlighet att från ett ritningsunderlag skapa ett datorprogram som styr en CNC-svarv eller fräs som sedan producerar detaljer. Det kan handla om hundradels millimeter för att få ett resultat att överensstämma med kundens önskemål. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat.

CNC-operatören riggar och sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer.

Nära samarbete med industrin

Utbildningen sker i samarbete med industrin och passar dig som är intresserad av teknik, underhåll, tillverkning och problemlösning. Utbildningen är förlagd på 50 veckor och är en gymnasial yrkesutbildning som ger dig god anställningsbarhet. I utbildningen ingår 10-12 veckor APL (riktad praktik inom industrin).

Utbildningen ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter i konventionell- och maskinstyrd bearbetning, produktionsteknik, produktionskunskap, automationsteknik, arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhållsteknik, produktutveckling och datorstyrd produktion. En viktig aspekt i utbildningen är medarbetarskap och eget ansvar, vilket behövs i arbetet inom tillverkningsindustrin.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Industriteknisk utbildning med två inriktningar, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan till Industriteknisk utbildning med inriktning Process

Ansökan görs på pappersblankett som finns vid skolexpeditionen, Vuxnas Lärande.
Originalansökan skickas komplett ifylld med internposten till:

155. Yrkeshögskolan, Linda Johansson
En ansökan kan göras under vägledningstorgets- eller skolexpeditionens öppettider hos Vuxnas lärande.
Adress: Vuxnas Lärande, Gösta Berlingsväg 20, Karlskoga.
Öppettider för skolexpedition och vägledningstorget se hemsidan.

Förkunskapskrav för att söka

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.
Har du läst kurserna via Komvux efter den 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Betyg/Intyg

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg/intyg.
En kopia på den sökandes grundskole- och/eller gymnasiebetyg/intyg skall bifogas med ansökan.
OBS!

Tänk på att bifoga betyg/intyg med ansökan då den lämnas in. Alla dokument skall lämnas in inom ansökningsperioden.  

Skolpresentation

Karlskoga-Degerfors kommun

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som har avslutat gymnasieskolan eller är över 20 år och som vill studera på grundläggande, gymnasial eller högskolenivå på hemmaplan. Inom vuxenutbildningen erbjuds även svenska för invandrare (SFI) samt särvux.

Du kan vända dig till studie- och yrkesvägledarna inom vuxenutbildningen för att få information om aktuella utbildningar och arbetsmarknad samt vägledning om ditt personliga studieval.

>> Se alla skolans utbildningar här

Kostnader

Finansiera dina studier

Utbildningen är CSN-berättigad vilket betyder att du kan söka om studiemedel från CSN - Centrala studiestödsnämnden för att finansiera dina studier.
Vid ansökan ska du uppge att studietiden är 50 veckor och omfattningen är på 1250 gymnasiepoäng och typ av studier är studier på komvux. Du ansöker på CSN:s hemsida.

Kurslitteratur

All kommunal vuxenutbildning är kostnadsfri, men du måste själv betala för kurslitteratur och material.
Lista med vilken kurslitteratur som man som elev behöver införskaffa skickas med i antagningsbeskedet.

Kursinnehåll

Inriktning Process

 • Industritekniska processer 1 100 p
 • Produktionskunskap 1 100 p
 • Produktionsutrustning 1 100 p
 • Människa i industrin 100 p
 • Tillverkningsunderlag 1 100 p
 • Interna transporter 50 p
 • Allmän automationsteknik 100 p
 • Datorstyrd produktion 1 100 p
 • Underhåll- och driftsäkerhet 100 p
 • Industritekniska processer 2 100 p
 • Produktionsutrustning 2 100 p
 • Förebyggande- och avhjälpande underhåll 100 p
 • Produktionskunskap 2 100 p
  Totalt: 1250 p

_________________________________________________________________________________________________

Inriktning maskin och produktutveckling (CNC)

 • Industritekniska processer 1 100 p
 • Produktionskunskap 1 100 p
 • Produktionsutrustning 1 100 p
 • Människa i industrin 100 p
 • Tillverkningsunderlag 1 100 p
 • Interna transporter 50 p
 • Allmän automationsteknik 100 p
 • Datorstyrd produktion 1 100 p
 • Underhåll- och driftsäkerhet 100 p
 • Produktutveckling 1 100 p
 • Datorstyrd produktion 2 100 p
 • Datorstyrd produktion 3 100 p
 • Produktionskunskap 2 100 p

  Totalt: 1250 p

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Industriteknisk utbildning med två inriktningar

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Gösta Berlings väg 20
691 38 Karlskoga

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Industriteknisk utbildning med två inriktningar från Karlskoga-Degerfors kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: