Visa studentum.se som: Mobil

Fordonsmekaniker

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
52 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Fordonsmekaniker

Fordonsmekaniker

Studera till fordonsmekaniker och välj inriktning

Som fordonsmekaniker arbetar du med att demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna delar. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med reparationer på en fordonsverkstad.

Som fordonsmekaniker har du kontakt med kunder och behöver därför ha känsla för service och kundvård.

Du väljer mellan fyra inriktningar:

  • Bilskadereparatör
  • Lastbilsmekaniker
  • Maskinmekaniker
  • Personbilsmekaniker

Alla inriktningar förbereder för arbete inom yrkesområdet eller fortsatta studier.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk.  Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Ansökan

Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum hanteras ej. 

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Du som inte är folkbokförd i Örebro kan ladda ner en blankett från Örebro kommuns hemsida och skriva ut. Ansökningsblanketten lämnas sedan till din hemkommun. Ange vald yrkesinriktning på ansökningsblanketten.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Upplägg

Utbildningen sker i samarbete med Education Group. Större delen av utbildningen bedrivs i deras lokaler på Almgatan 7.

Utbildningen är individanpassad

I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider, och att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

15 veckors praktik

Cirka 15 veckor av utbildningstiden är praktik förlagd på ett företag i branschen. Utbildningsanordnaren ansvarar för att ordna praktikplatser.

För dig som har behov av extra stöd i yrkessvenska eller behöver repetera dina
matematikkunskaper kommer dessa kurser erbjudas som orienteringskurser.

Kursinnehåll

Gemensamma kurser för alla inriktningar

Totalt 400 poäng

Fordonsteknik - introduktion

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200 poäng

200 poäng

Kurser på respektive inriktning

Totalt 1 200 poäng.

Bilskadereparatör

En bilskadereparatör behöver ha sinne för problemlösning och god kunskap inom bland annat mätning och svetsning. Detta för att man ska veta hur krock- och plåtskadade fordon repareras på bästa sätt. De nya fordonen får nya säkerhetsfunktioner och nya material och då ställs nya kunskapskrav på en bilskadereparatör.

Karosserikonstruktioner och inredning

Lackeringsteknik - introduktion

Ritningsteknik - introduktion

Skadebesiktning och produktionsflöde

Skarvnings- och sammanfogningsteknik

Småreparationer - karosseri

Småreparationer - lackering

200 poäng

200 poäng

200 poäng

100 poäng

300 poäng

100 poäng

100 poäng

Lastbilsmekaniker

För en lastbilsmekaniker är reparationer, service och felsökning av tunga fordon vanliga arbetsuppgifter.  Jobbet är varierande, allt ifrån att byta bultar till att fördjupa sig i olika programvaror och göra en digital felsökning. Eftersom moderna fordon består av ett antal ihopkopplade datorer krävs kunskap inom mekanik, elektronik och IT.

Komfortsystem

Lastbilar och utrustning

Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik

Maskin- och lastbilsteknik - introduktion

Mobil hydraulik 1

Reparation av lastbilar och mobila maskiner

Styr- och övervakningssystem

100 poäng

300 poäng

100 poäng                                                                                      

200 poäng

100 poäng

300 poäng                                                                                        

100 poäng

Maskinmekaniker

Som maskinmekaniker behöver du kunskap inom mekanik, elektronik och IT. Du utför reparationer, service och felsökning på tunga fordon, som till exempel jordbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner.

Komfortsystem

Maskin- och lastbilsteknik - introduktion

Mobila maskiner och utrustning

Mobil hydraulik 1

Mobil hydraulik 2

Reparation av lastbilar och mobila maskiner

Styr- och övervakningssystem

100 poäng

200 poäng

300 poäng

100 poäng

100 poäng

300 poäng                                                                                    

100 poäng

Personbilsmekaniker

Yrket personbilsmekaniker har förändrats i takt med bilutvecklingen. En mekaniker ska ha motorkunskaper. Men eftersom personbilarna blir mer tekniskt avancerade och består av ett antal datorer som måste fungera ihop och krävs även kunskaper inom mekanik, elektronik och IT.

Bromsar, kaross och chassi

Komfort- och säkerhetssystem 1a

Motor och kraftöverföring

Personbilsteknik - introduktion

Reparation av personbilar och lätta transportfordon

200 poäng

200 poäng

300 poäng

200 poäng

300 poäng

Kostnader

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Skolpresentation

Örebro kommun

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Är jag behörig?

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

  • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Fordonsmekaniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Beställ information

För att få mer information om Fordonsmekaniker via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.