Visa studentum.se som: Mobil

Hur tänker du när du väljer utbildning? 🎓📚 Hjälp oss att svara på några frågor i vår undersökning och ha chans att vinna 4 biobiljetter! 🍿🎞️

Byggutbildning

Kumla kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Kumla
60 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: 2020-08-17 - Kumla
Sista ansökan: Ansökan ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdatum

Byggutbildning

Byggutbildning

Läs en Byggutbildning på Kumla Vuxenutbildning

Utbildningen ska ge dig en grundläggade yrkesutbildning att söka jobb som betongarbetare, håltagare, plattsättare, takmontör, träarbetare, undertaksmontör, väg- och anläggningsarbetare.

Allmän information

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Utbildningen anordnas i samarbete mellan kommunerna Kumla, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Ljusnarsberg och Sydnärkes Utbildningsförbund. Innevånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen.

Invånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Byggutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning.

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen 692 80 Kumla Ansökningsblankett hittar du på Kumlas hemsida. Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag.

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 % av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Utbildningen är på 60 veckor  och motsvarar 1600 gymnasiepoäng. 

Profiler

Träarbetaren är med, både tidigt och sent, i byggprocessen. Formar för att gjuta grunden görs i trä, och när huset är nästan klarat monterare träarbetareren snickerier och skåpinredning. Hus byggs också av förtillverkade element som monteras av träarbetare.

Takmontör behandlar takkonstruktion, material och verktyg, samt underarbeten och takläggning. Även reparationer, underhåll och ombyggnad av tak ingår.

Väljer du Undertaksmontör innehåller utbildningen takkonstruktion, material och verktyg samt profiler och läggning av undertaksplattor, ombyggnad och inbyggnad för ljud och brand.

Utbildningen till Håltagare behandlar material, maskiner och verktyg, golv, stommar och takkonstruktioner. Utbildningens senare del innehåller sågande och borrande verksamhet med riskbedömning.

En Väg- och anläggningsarbetare ska ha kunskaper om markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Som plattsättare får du klä innerväggar eller golv med kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik. I uppgifterna ingår också underarbeten, som fuktisolering av golv eller väggar.

En betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare. Som betongarbetare behöver du inte arbeta med huskonstruktioner utan det finns många andra arbetsuppgifter, t.ex. vid väg och brobyggen

Kursinnehåll

Kurs

Husbyggnad grundkurser

Bygg och anläggning 1

Bygg och anläggning 2

Husbyggnad 1

Husbyggnad 2

Husbyggnad 3

Husbyggnadsprocessen

Inriktning ställningsbyggare, håltagare, takmontör, undertakmontör

Specialyrken 1

Specialyrken 2

Specialyrken 3

Inriktning plattsättare, golvläggare

Tätskikt våtrum

Specialyrken 2

Specialyrken 3

Inriktning träarbetare

Trä 1

Trä 2

Trä 3

Röjsåg och motorsåg 1

Röjsåg och motorsåg 2

Inrikning murare

Mur- och putsverk 1-grundmurar

Mur- och putsverk 2-murverk

Mur- och putsverk 3-puts

Specialyrken 1- Kakel och klinkel

Specialyrken 1- skorsten/öppna spisar

Inriktning betongarbetare

Betong 1

Betong 2

Betong 3

Betong 4

Specialyrken 1

Väg- och anläggning

Bygg och anläggning 1

Bygg och anläggning 2

Anläggningsprocessen

Anläggning 1

Anläggning 2

Anläggning- vägbyggnad

Anläggning- stensättning

Anläggning- ledningsbyggnad

Anläggning- gröna ytor

Specialyrken 1

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv dina skyddskläder. Utbildningen är CSN-berättigad.

Skolpresentation

Vuxenutbildning Kumla

Inom den kommunla vuxenutbildningen i Kumla kommun kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

Utbildningarna kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. Då ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen.

Vem kan anmäla sig till vuxenutbildningen?

Du som är folkbokförd i Kumla och fyller 20 år fr. o. m. andra kalenderhalvåret eller har avslutat ett 3-årigt nationellt program, kan anmäla dig till utbildningarna på Vuxenutbildningen.

Heltid eller deltid, terminstid eller individuell planering? Vill du läsa ett ämne eller flera? eller kanske kombinera studier med arbete?

Då ska du göra en studieplan tillsammans med studievägledaren. Du har tillgång till planering, arbetsuppgifter och i vissa kurser föreläsningar via Internet. Du får stöd av läraren via Internet och dessutom har du möjlighet att delta i lektioner och handledningstillfällen. På kvällstid och på dagar utanför normalt läsår erbjuds enbart handledning. Vissa lektionstillfällen är obligatoriska. Studieformen passar bäst för dig med studievana och god motivation.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Byggutbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Yrkesvux i Örebro län

Yrkesvux i Örebro län

Södra Kungsvägen 1
692 31 Kumla

Tel: 019-588000

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Byggutbildning från Kumla kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: