Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Barnskötare - lärlingsutbildning

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
44 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Barnskötare - lärlingsutbildning

Barnskötare/Elevassistent

Lärlingsutbildning till barnskötare

Utbildningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare i förskolan.

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Lärlingsutbildning innebär att merparten av utbildningstiden, minst 70 procent, kommer att genomföras på en arbetsplats och resterande del görs på Komvux Örebro. Du läser motsvarande kurser som yrkesprogrammen ger på gymnasieskolan, men merparten av lärandet sker på en arbetsplats.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Barnskötare - lärlingsutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Innan antagning kan du komma att bli kallad till ett språktest för att säkerställa att du har förutsättningar för att klara utbildningen.

Registerutdrag

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister, se polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart..

Ansökan

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

På hemsidan kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. Ansökningsblanketten lämnas sedan till din hemkommun.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Upplägg

I utbildningen varvas teori och praktik och studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Studierna bedrivs på heltid och på dagtid, vilket innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Lärplattformen Fronter används för att kommunicera med läraren och andra elever samt för inlämningsuppgifter, därav är datorn ett naturligt hjälpmedel i dina studier.

Den skolförlagda delen av utbildningen är förlagd på Komvux - Campus Risbergska, Hagagatan 53, Örebro.

Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildaren ansvarar för att ordna APL-platser. Men det finns möjlighet att du själv hittar en arbetsplats där du kan genomföra din lärlingstid. APL-platsen ska vara godkänd av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar. APL-platser kommer erbjudas inom lokalkollektivtrafikens sträckning.

Kursinnehåll

Utbildningen följer skolverkets föreskrifter om nationella yrkespaket.

Barns lärande och växande

Etnicitet och kulturmöten

Grundläggande vård och omsorg

Hälsopedagogik

Kommunikation

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt ledarskap

Skapande verksamhet

Specialpedagogik 1

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. 

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Skolpresentation

Örebro kommun

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Är jag behörig?

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

  • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Barnskötare - lärlingsutbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Barnskötare - lärlingsutbildning från Örebro kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: