Visa studentum.se som: Mobil

Trädgårdsmästare - frilandsodling och förädling

Yrkeshögskolan Umeå Kommun
Sammanfattning
YH-utbildning
Umeå
400 poäng
Heltid
Studiemedelsberättigad
Trädgårdsmästare - frilandsodling och förädling

Trädgårdsmästare - frilandsodling och förädling

Älskar du trädgårdsodling och vill satsa på att utveckla den lokala produktionen av grönsaker, frukt och bär på ett professionellt sätt och med utgångspunkt från norrländska förhållanden?

Utbildningen har ingen start 2022 men hoppas återkomma inför 2023.

Gå vår tvååriga kvalificerade utbildning i Umeå som ger dig ökade kunskaper inom allt från odling och förädling till försäljningskanaler, marknadsföring, logistik, emballage, lagring, ekonomi och företagande. Bli en viktig kugge i en hållbar livsmedelsstrategi för vår del av landet och utveckla en kompetens som alltid kommer att vara aktuell och värdefull.

Om utbildningen

Utbildningen är bunden till Forslundagymnasiet. Utbildningen börjar med introduktion med repetition från grundutbildning trädgård. Därefter läser man växtkännedom och odling. Kursen Markvetenskap påbörjas också första terminen och fortsätter hela första året. Andra terminen kommer att fokuseras på odling med LIA 1 inom odlingsföretag. Andra året termin 1 kommer ekonomi och förädling vara dominerande där LIA 2 med fokus på (odlingsföretag med förädling). Sista terminen kommer att omfattas av LIA 3 (Inom odlingsföretag med fokus på försäljning) och examensarbete med stor fokus på förädling. En del undervisningsmaterial läggs ut digitalt i Google Drive. Eleverna lämnar också in sina arbeten där.

Lärarna och yrkesinstruktörerna har höga ämneskompetenser med lång erfarenhet av undervisning både i grupp och individuellt. Utbildningen använder sig av föreläsningar, praktiska övningar, demonstrationer, laborationer och studiebesök. Externa föreläsare kommer att användas för att komplettera kompetensen som finns på skolan. Varje terminsstart går lärare och elev igenom betygsläget och anger då vad som eventuellt saknas för att uppnå ett högre betyg. De studerande som inte blivit godkänd i en kurs får flera tillfällen under utbildningen att göra omprov för att erhålla ett godkänt betyg.

Lokaliteter finns att tillgå på skolan, där finns också matsal, omklädningsrum och andra faciliteter som studenterna kan behöva.

För mer information om Trädgårdsmästare - frilandsodling och förädling, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs dessutom med lägst betyget E/3/G i följande gymnasiekurser (eller motsvarande kunskaper);

 • Fordon och redskap, 100p
 • Marken och växternas biologi, 100p
 • Växtkunskap 1, 100p

Behörighetsgivande förutbildning

Saknar du formell behörighet och även reell kompetens som kan bedömas likvärdigt? Ingen panik, det kan finnas möjlighet att ta sig in på utbildningen ändå via en så kallad BFU, behörighetsgivande förutbildning.

BFU är en kortare utbildning innan själva YH-utbildningen som fokuserar på de särskilda förkunskaperna som behövs. De som antas och blir godkända på genomgången BFU är sedan automatiskt garanterade en plats på utbildningen.

OBS! Du måste först ansöka till utbildningen som vanligt för att kunna få ett erbjudande om att eventuellt gå en BFU. Det är dock inte helt säkert att sådan startar då det beror på hur många behöriga som sökt till utbildningen. Eventuell utbildning kommer att ske under senvåren/sommaren i en kombination av distansstudier och fysiska träffar på Forslundagymnasiet i Umeå.

Tillgodoräknande

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana kunskaper som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande och få det prövat. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Urval

Urval sker genom särskilt prov (frivilligt men ökar chansen att antas) samt tidigare och styrkt relevant yrkeserfarenhet upp till 5 år. Provet och yrkeserfarenheten kan ge maximalt 100 p vardera. Maximalt urvalsvärde är alltså 200 p. Vid lika poäng sker lottning.

Kursinnehåll

Kurser som ingår i utbildningen:

(5 p motsvarar en veckas heltidsstudier)

 • Ekonomi 20p
 • Förädling 30p
 • Handel 30p
 • LIA 1 (Lärande i Arbete 1) 40p
 • LIA 2 (Lärande i Arbete 2) 40p
 • LIA 3 (Lärande i Arbete 3) 40p
 • Markvetenskap 30p
 • Odling 100p
 • Växtkännedom 50p
 • Examensarbete 20p

Totalt:

400 poäng

Yrkeshögskolan Umeå Kommun

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av...


Läs mer om Yrkeshögskolan Umeå Kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Trädgårdsmästare - frilandsodling och förädling

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Umeå Kommun

Sveagatan 8
903 27 Umeå

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Trädgårdsmästare - frilandsodling och förädling från Yrkeshögskolan Umeå Kommun, fyll i följande uppgifter: