Visa studentum.se som: Mobil

Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör

Yrkeshögskolan Syd
Sammanfattning
YH-utbildning
Hässleholm
1,5 år (225 YH-poäng)
75 %
Studiemedelsberättigad

Om utbildningen

Entreprenör elinstallation - för vem passar utbildningen?

Utbildningen Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör ger dig som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier en utmärkt möjlighet att kombinera ditt arbete med studier för att utveckla din kompetens inom elområdet. Utbildningen löper över 3 terminer och de studerande träffas 1 dag i veckan under terminerna. Ett upplägg som är mycket uppskattat. Vid de fysiska träffarna finns lärare på plats hela tiden både för teorigenomgångar och praktiska laborationer i vårt fullutrustade ellaboratorium samt sker det ett värdefullt erfarenhetsutbyte mellan de studerande. Förutom de eltekniska kurserna läser du också en kurs i företagsekonomi och en kurs i entreprenadjuridik. Du får dessutom en inblick i den nya ellagen och vad som gäller kring egenkontrollprogram etc.

Vad leder utbildningen till?  

Utbildningen leder fram till den teoretiska kompetensen för A-behörighet och efter utbildningen och examen kan den studerande ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Utbildningen leder till arbete som ansvarig installatör för intallationer inom industri, fastigheter och elanläggningar. Kursinnehållet riktar sig i huvudsak mot Auktoriserad elinstallatör enligt Elsäkerhetsverkets bestämmelser 2017:4. Observera att Elsäkerhetsverkets praktikkrav för att beviljas behörighet måste vara uppfyllda! (Obs! Separat ansökan till Elsäkerhetsverket!) Praktik kan förvärvas både före och efter utbildningen.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta bland annat som arbets-/projektledare, med kalkylering, projektering eller som ledande montör. För dem med tillräcklig yrkeserfarenhet öppnar sig också möjligheten att bedriva egen verksamhet som entreprenör inom elinstallation / auktoriserad elinstallatör.

Hur ser framtidsutsikterna ut för elinstallatörer?

Arbetsmarknaden är mycket god och branschens bedömning är att de som går utbildningen blir attraktiva för jobb som ledande montörer, arbetsledare och projektledare samt som entreprenörer och egna företagare. Utbildningen följer Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Fr.o.m 1 juli 2017 gäller en ny el-lag och tillhörande föreskrift (2017:4) där det regleras vilka utbildnings- och erfarenhetskrav som måste vara uppfyllda för att auktorisation som elinstallatör ska ges enligt 20 § i elsäkerhetslagen. Utbildningen levererar den teoretiska kompetensen.   

För mer information om Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

 • Egenkontrollprogram, 10 poäng
 • Ekonomi & Entreprenörskap, 15 poäng
 • Entreprenadjuridik, 15 poäng
 • Elteknik med tillämpad matematik, 40 poäng
 • Elinstallationer byggnader, 40 poäng
 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 poäng
 • Elmaskiner - drivsystem, 12 poäng
 • Regler och standarder, 12 poäng
 • Högspänningsanläggningar, 16 poäng
 • Examensarbete, 25 poäng

Så ansöker du

Utbildningen söker du via en länk på vår hemsida. För att kunna söka utbildningen finns några krav som du ser nedan.

Förkunskaper:
Gymnasieutbildning; Se under behörighet! Samt särskilda förkunskaper enligt nedan:

Lägst betyget E (Betyg G*) i följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan yrkesutbildning:

 • Elinstallationer, 200 Gymnasie-poäng
 • Elkraftteknik, 100 Gymnasiepoäng
 • Matematik 2 A, (Ma B*) 100 Gymnasiepoäng
 • Två års yrkeserfarenhet på heltid inom starkströmsområdet, där ett av åren ska vara elinstallationsarbete under ledning av behörig elinstallatör.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

I 3 kap I S förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som;


1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i I,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,

4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den I juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den I januari 2013 anses vara behörig.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till CSN.

Yrkeshögskolan Syd

Yrkeshögskolan Syd

Välkommen till Yrkeshögskolan Syd där 90 % av de som examinerats har ett kvalificerat jobb sex månader efter avslutad utbildning! Yrkeshögskolan Syd bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika specialiseringar: Bygg Anläggning Entreprenad Automation El Elkraft Produktion Tåg Goda förbindelser till HässleholmHässleholm...


Läs mer om Yrkeshögskolan Syd och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Syd

Norra Stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

Tel: 0451-268581
Mobil 0709-818581
www.yhs.se

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,4)
Baseras på 5 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör från Yrkeshögskolan Syd, fyll i följande uppgifter: