YH-utbildning

Rörnätstekniker

Yrkeshögskolan SKY, i Skellefteå (+4 orter)
Längd
60 veckor
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 (+4 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
60 veckor
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 (+4 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Rörnätstekniker

Är du intresserad av teknik och brinner för miljöfrågor? Då är utbildningen till rörnätstekniker något för dig! Här får du kombinera teknik och miljö för att säkra leveransen av vårt viktigaste livsmedel – vatten!

Vattentjänstsektorn är i en enorm utvecklingsfas i och med de stora investeringar som kommer göras för att förnya vatten- och avloppsnäten de kommande 25 åren. Det innebär att behovet av rörnätstekniker kommer öka för att denna utveckling ska kunna genomföras.

Vad gör en rörnätstekniker?

Som rörnätstekniker är du med och producerar och distribuerar dricksvatten och därmed krävs säkra vatten- och avloppsledningar.

Därför jobbar du med att underhålla rör och ventiler samt reparera och förnya vattenledningar.

Vid vattenläckor är du på plats för avstängning av vatten, läcksökning, spolning, inspektion av ledningar, besiktningar samt se över åtgärder vid driftstörningar på vatten- och avloppsnät.

En rörnätstekniker tjänar i snitt 33 500 kronor i månaden.

Vilka kompetenser får jag?

Under utbildningen får du lära dig hur man distribuerar dricksvatten och avleder avloppsvatten. Vilket kräver säkra vatten- och avloppsledningar. Du får även kunskaper om hur du underhåller rör och ventiler samt reparera och förnya vattenledningar. Men också hur du åtgärdar vattenläckor och driftstörningar som uppstår på vatten- och avloppsnätet.

Vad kan jag jobba som?

Det finns många yrkesroller som denna utbildning leder till. Vilket ger dig möjligheten till ett varierat jobb efter avslutad utbildning.

 • Rörnätstekniker
 • Ledningsnätstekniker
 • Arbetsledare inom VA
 • Driftplanerare inom VA

Utbildningens upplägg

Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår frånen projektorienterat och problembaserad pedagogik (PBL)som bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar för att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga.Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Lärande i arbete (LIA)är ett förberedande moment inför arbetslivet i din framtida yrkesroll. Denna del består av praktik ute på ett företag eller organisation. Genom handledning får du möjlighet att praktiskt utföra de moment du har läst om under utbildningen. Vilket betyder att du får pröva på din framtida yrkesroll redan under din studietid!

Träffar under utbildningen

Under utbildningen genomförs 6 träffar som varar 2-3 dagar vardera. Dessa träffar berör olika moment i utbildningen som kräver verktyg. Därför är fysisk närvaro obligatorisk.

Träffarna kommer att hållas i huvudstudieorterna Borås respektive Sundsvall. Information om varje träff kommer att skickas ut i god tid av utbildningsledaren.

Alla kostnader som uppstår för resa och boende i samband med dessa träffar står den studerande för.

För mer information om Rörnätstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

Välj mellan 4 startdatum

Höst 2023

 • Distans med träffar
 • Borås
 • Sista ansökan: 15 maj 2023

Höst 2023

 • Distans med träffar
 • Skellefteå
 • Sista ansökan: 15 maj 2023

Höst 2023

 • Distans med träffar
 • Sundsvall
 • Sista ansökan: 15 maj 2023

Höst 2023

 • Distans med träffar
 • Östersund
 • Sista ansökan: 15 maj 2023

Utbildningsinnehåll

 • Arbetsledning
 • Arbetsmiljö och lagstiftning
 • CAD för ledningsnätspersonal
 • Drifts- och projektplanering
 • Examensarbete
 • Grundläggande projektering
 • Jordarter och geoteknik
 • Kontroll/provning av ledningssystem
 • Kvalitets- och miljöledning
 • Ledningsbyggande
 • Ledningsrenovering och metodiskt underhåll
 • Livsmedelshygien
 • Lärande i Arbete 1 - Branschkännedom, driftsplanering och driftsättning
 • Lärande i Arbete 2 - Kontroll och dokumentation
 • Pumpstationer och tryckstegringsstationer
 • Ritningar och anläggningsdokumentation

Ansökan och behörighet

Behörighetskrav

För denna utbildning krävs en grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Reell kompetens

Saknar du något av behörighetskraven men har kunskap och kompetens från arbetslivserfarenhet som du anser motsvarar en gymnasieexamen eller ett särskilt förkunskapskrav som ingår i våra behörighetskrav? Då kan du i din ansöka åberopa reell kompetens.

Om du åberopar reell kompetens måste du i din ansökan tydligt beskriva dina kompetenser samt skicka in intyg som styrker dina kunskaper och erfarenheter.

Ansökan

Ansökan öppnar den 1 februari 2023 och stänger 15 maj 2023.

I din ansökan behöver du skicka in dina betyg och eventuella arbetsintyg. Ett CV är inte ett giltigt betygsunderlag.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen kommer vi, vid behov, göra etturval bland samtliga behöriga sökanden genom ett särskilt prov.

Har du frågor om din ansökan?

Kontakta oss på 010 – 585 58 50 eller info[a]yhsky.se!

Ansökan!

Läs mer och ansök på yhsky.se!

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd och godkänd utbildning erhåller du en yrkeshögskoleexamen i Rörnätstekniker, 300 YH-poäng.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Rörnätstekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Yrkeshögskolan SKY
Klostergatan 35
70361 Örebro

Yrkeshögskolan SKY

Hos oss på Yrkeshögskolan SKY tas alla våra yrkeshögskoleutbildningar fram utifrån ett stort anställningsbehov som branschen själva uttryckt. Utbildningarna leder i sin tur till jobb med snabb möjlighet till karriär för de studerande. Under de senaste 20 åren har vi...

Läs mer om Yrkeshögskolan SKY och visa alla utbildningar.

Highlights