Visa studentum.se som: Mobil

CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast

Yrkeshögskolan Kungsbacka
Sammanfattning
Yh-utbildning
Kungsbacka
2 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Kungsbacka
september 2021 
september 2022 

Videoreportage

   
Bli CAD-konstruktör produktutveckling mekanik/plast

CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast

Utbildningen riktar sig till dig som tycker om problemlösning och vill arbeta med produktutveckling i 3-dimensionell datormiljö. Tyngdpunkten ligger på användandet av avancerade CAD-system, men du får också en grundläggande förståelse för konstruktionsteknik och design.

De CAD-system som vi och företag i vår omgivning använder är CATIA V5 och Creo. Efterfrågan från branschen av kompetens inom plast och kompositer har aldrig varit så stor som nu. Plast som konstruktionsmaterial är populärt eftersom det är lätt och kan formas nästa hur som helst. Det är också enkelt och kostnadseffektivt att bearbeta.

En CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast arbetar främst med produktutveckling på teknikkonsultföretag inom verkstads- och fordonsindustrin. En CAD-konstruktör har en mycket central roll i produktutvecklingsfasen. CAD har också en framträdande roll i omställningen till digitaliseringen inom branschen. Utbildningen kan även leda till andra yrkestitlar som exempelvis maskiningenjör, maskintekniker, konstruktör - mekanik.

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen som ser ett stort kommande behov av CAD-konstruktörer. Flertalet av våra studerande har fått anställning som CAD-konstruktörer på teknikkonsultbolag, till exempel ÅF, Semcon och Alten. Kvinnliga CAD-konstruktörer är speciellt eftertraktade av branschen. Målsättningen med utbildningen är att 100% ska få jobb.

För mer information om CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan görs via skolans egna hemsida. 

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg E/G/3 eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Matematik 2c
Fysik 1a
Cad 1 eller Konstruktion 1

Examen & Intyg

Yrkesroll

CAD-konstruktören har en mycket viktig roll i produktutvecklingsfasen på teknikkonsultföretag inom verkstads- och fordonsindustrin. Utbildning kan även leda till andra yrkestitlar så som, Mechanical designer, Maskinkonstruktör, Produktutvecklare, Konstruktör mekanik eller Projektledare inom teknik- och tillverkningsområdet.

Kursinnehåll

Kursbeskrivningar 5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

Beräkningsprogram, 10 yhp
Syfte och mål är att ge grunderna i FEM (Finita Element Metoden) och hur man gör inställningar i FEM vid olika typer av lastfall. Kursen översätter verkliga lastfall till förenklade mekaniska problem. Du lär dig att definiera lastfall för CATIA V5 analysmodul och hur man beräknar lastfallet, analyserar resultatet och utnyttjar FEM för att optimera sin konstruktion.

CATIA V5 fördjupningskurs 2, 30 yhp (preliminärt)
Syfte och mål är ge kunskaper för att kunna lösa moment och situationer som kommer uppstå i verkliga situationer som konstruktör. Kursen inkluderar 3D PMI, Booleska operationer, CAD-metodik, designprocessen med hänsyn till designytor från andra programvaror.

CATIA V5 grund och fördjupningskurs, 30 yhp
Syfte och mål är att ge kunskaper om datorstödd design och konstruktion (CAD) samt hantering av CAD-system. Kursen syftar till att du efteråt ska kunna genomföra modellering av enskilda detaljer av medelsvår till hög komplexitet i 3D-CAD-programmet CATIA V5. Kursen ska också ge möjlighet till fördjupning i Catia V5 inom de områden som är speciellt intressanta för dig i samråd med det företag som erbjuder LIA-plats.

Creo grundkurs, 15 yhp
Syfte och mål är att du efteråt ska kunna genomföra modellering av enskilda detaljer av medelsvår komplexitet i 3D-CAD-programmet Creo 3.0. Man ska även kunna göra sammanställningar samt enklare produktionsritningar i samma program.

Digitala verktyg, 5 yhp
Syfte och mål är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i att hantera standardprogram för administrativa tillämpningar såsom ord- och textbehandling, kalkylering, databashantering och presentation. Kurser ger dig goda kunskaper för att arbeta självständigt med program och datorutrustning enligt ovan.

Examensarbete, 10 yhp
Syfte och mål är att den studerande självständigt ska planera och struktuera sitt examensarbete utifrån de kunskaper den inhämtat i undervisningen både på skolan och på den företagsförlagda delen av utbildningen, LIA.

Industriell design och produktutveckling, 45 yhp
Syfte och mål är att öka de studerandes förståelse för problem som kan uppstå i kommunikationen mellan yrkesrollen produktutveckling och design. I kursen genomförs ett projekt kopplat till produktutveckling och industridesign. Med designprocessen som utgångspunkt ingår föreläsningar om alla delar från idé till färdig produkt.

Kommunikation i konstruktörsrollen, 10 yhp
Syfte och mål är att tydliggöra yrkeskompetensen och presentera resultatet av ett arbete. Kursen inkluderar vanligt förekommande kommunikationsdokument för konstruktörer t.ex. agendor, mötes-anteckningar, design-reviews, projektdagböcker och konceptpresentationer, konsultmässighet för konstruktörer såsom presentationstekniker och sociala medier t.ex. linkedin och CV- och intervjuteknik.

Konstruktionselement, 20 yhp
Syfte och mål är att ge den studerande färdigheter att hantera konstruktionstekniska problem genom kunskaper i konstruktionselement, konstruktionsmetodik och tillämpad CAD-teknik. Vidare ska den studerande få övning i att självständigt planera, genomföra, redovisa och utvärdera tekniska konstruktioner.

Lärande i arbete 1, 20 yhp
Syfte och mål är att den studerande under handledning ska få ny kunskap, öva och utveckla sina kunskaper inom olika CAD-system. Kursen ska ge ökad förståelse för yrkesrollen samt ge erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning.

Lärande i arbete 2, 40 yhp
Syfte och mål är att ytterligare fördjupa de kunskaper den studerande tillgodogjort sig under utbildningen. Kursen ger bredare erfarenhet inom området genom att den studerande får följa och medverka i en eller flera produktionsprocesser. Det ska också ges möjlighet att mer självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter inom rollen som CAD-konstruktör.

Lärande i arbete 3, 60 yhp
Syftet och mål är att ytterligare fördjupa de kunskaper den studerande tillgodogjort sig under utbildningen inom CAD-system. Den syftar även till att ge en bredare erfarenhet inom området genom att den studerande får följa och medverka i en eller flera produktutvecklingsprocesser. Den studerande ska även ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som CAD-konstruktör genom att delta i skarpa projekt.

Matematik konstruktion, 5 yhp
Syfte och mål är att ge kunskaper i matematik som krävs för att kunna förstå och tillgodogöra sig övriga kursmoment i utbildningen. Fokus ligger i teknisk tillämpad matematik som är direkt användbar vid beräkningar inom kurserna mekanik, hållfasthetslära och konstruktionsteknik.

Materiallära, tillverkning och geometrisäkring, 35 yhp
Syfte och mål är att ge CAD-konstruktören inblick i för branschen förekommande konstruktionsmaterial (plaster och metaller) och tillverkningsalternativ, samt ge ökad förståelse för de produktionstekniska problem som kan uppkomma. Kursen ska utifrån CAD-konstruktörens perspektiv påvisa vilken betydelse produktutformning, val av material och tillverkningsmetod, måttsättning och toleranssättning, har för produkters tillverkningskostnad och kvalitet. Vidare ger kursen förståelseför geometrisäkring, vilket är en arbetsmetod som belyser skillnaderna mellan den teoretiska världen, ofta den som skapas i datorer och CAD-program, och den betydligt nyckfullare fysiska verkligheten med alla sina variationer.

Mekanik och hållfasthetslära, 40 yhp
Syfte och mål är att ge kunskaper inom mekanik och hållfasthetslära. Målet är att den studerande ska kunna tillämpa jämviktsbegreppet för planakraftsystem samt utföra hållfasthetsberäkningar för statistiskt bestämda hållfasthetsproblem.

Projektmetodik, 10 yhp
Syfte och mål är planering, ledning och genomförande av projekt. Kursen ger kunskaper om arbete i projektform, upprätta projektbeskrivningar, projektplaner, delrapporter och slutrapporter

Verkstadsteknik, 15 yhp
Syfte och mål är den blivande CAD-konstruktören ska få ökad förståelse för konstruktions- och produktionstekniska problem inom tillverkning i verkstadsmiljö för att sedan kunna relatera kunskaperna till skapande av modeller i 3D-miljö. Kursen är skolförlagd och ska också ge grundläggande färdigheter i skärande bearbetning, manuell metallbågssvetsning, plåtbearbetning och insikter i lämpliga användningsområden för metoderna.

Karriär

Karriär

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Maxa din framtid! Hösten 2020 startar följande utbildningar: Bygg- anläggningsprojektör CAD/BIM CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast Hiss- och rulltrappstekniker Redovisningskonsult/rådgivare Yrkeshögskolan Kungsbacka sätter dig som studerande i centrum. Skolans lokaler är centralt belägna i Kungsbacka, med närhet till pendeltåg från Göteborg, mysiga caféer och...


Läs mer om Yrkeshögskolan Kungsbacka och visa alla utbildningar.

Yrkeshögskolan Kungsbackas Facebook


Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Södra Torggatan 9-11
434 30 Kungsbacka

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 2 recensioner.

Johan
(4)
Den svajade lite här och där när det gäller kvalité och pedagogik, svårt att hitta en röd tråd. Annars en bra utbildning med bra chans att få jobb efteråt.
Eva, samordnare Kommentar:
Tack för din feedback Johan. Det är viktigt för oss att få den och vi tar så klar med det du skriver i planering av pågående och kommande utbildningar. Det är viktigt för oss att hålla en hög kvalité på utbildningen och målet är så klart att alla ska komma ut i jobb.
Axel Eklund
(4)
Tycker de vart bra, dock haft trubbel med att skaffa jobb
Eva, samordnare Kommentar:
Det glädjer oss Axel att du tycker att utbildningen varit bra. Hoppas det löser sig med jobb för dig.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast från Yrkeshögskolan Kungsbacka, fyll i följande uppgifter:

Jag vill bli kontaktad via
Telefon
Sms
Mail
Recensioner
Recensioner
(4,0)
Baseras på 2 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(3,7)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: