Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Bygg- och anläggningsprojektör CAD/BIM

Yrkeshögskolan Kungsbacka
Sammanfattning
Yh-utbildning
Kungsbacka
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Kungsbacka
2020-08-31 
september 2021 
september 2022 

Videoreportage

Läs YH-utbildning Bygg- och anläggningsprojektör CAD/BIM

Bygg- och anläggningsprojektör CAD/BIM

Utbilda dig i CAD och BIM för att arbeta som bygg- och anläggningsprojektör

Vill du bli framtidens projektör inom bygg- och arkitektbranschen? Välj Yrkeshögskolan Kungsbackas utbildning inom CAD/BIM och lär dig rita och projektera byggnader i de senaste 2D- och 3D-CAD-systemen Revit, Tekla, Civil 3D, AutoCAD Mep och NavisWorks.

YH-utbildningen till Byggprojektör - CAD/BIM är tvåårig och berättigar till CSN. Du går ut med en yrkeshögskoleexamen.

CAD och BIM - Building Information Modeling - möjliggör visualisering, granskning, testning och mängdning av virtuella byggprojekt innan byggnaden uppförs. Efter utbildningen kan du söka jobb som:

  • CAD-konstruktör/projektör
  • CAD-samordnare inom bygg- och anläggningsbranschen
  • VDC-specialist


Stora pensionsavgångar i branschen

Eftersom CAD och BIM möjliggör stora tids- och resursbesparingar i byggprocessen ger utbildningen en stark efterfrågad kompetens inom ett nytt teknikområde i en bransch som är utsatt för stora pensionsavgångar.

YH-utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. CAD-konstruktörer är en yrkesgrupp som kommer att vara eftersökt av konsultföretag inom byggkonstruktion- och arkitektbranschen. I byggföretag som använder 3D-lösningar som inte ger tillräckligt mycket utväxling blir du som CAD-konstruktör en viktig resurs som kan visa på hur man kan utnyttja programmens alla möjligheter maximalt.

För mer information om Bygg- och anläggningsprojektör CAD/BIM, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansök via hemsidan yh.kungsbacka.se

Behörighet och Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg G/E/3 eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Matematik 2c
Cad 1

Kursinnehåll

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

BIM-metodik, 25 yhp
Kursen syftar till att ge den studerande förståelse för hur BIM påverkar arbetssättet i bygg- och anläggningsprojekt. Under kursenstuderas bygg- och förvaltningsprocessen utifrån ett metodik- och informationsperspektiv. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förstå hur BIM påverkar beställnings-, projekterings-, byggnations- och förvaltningsprocessen, göra tidsmässiga, resursmässiga- och ekonomiskakalkyler med hjälp av BIMverktyget NavisWorks. Redogöra för informationsplanering under hela bygg- och förvaltningsprocessensamt redogöra för yrkesrollen som projektör, samordnare, coordinatoroch manager.

Bygg- och anläggningskonstruktion, 40 yhp
Kursen syftar till att den studerande utvecklar färdigheter i att använda beräkningsprogram som tillämpas vid bygg- och anläggningskonstruktion. Den studerande får grundläggande kunskaper i byggmekanik och hållfasthetslära och lär sig att tolka beräkningsprogrammens utdata genom att söka fakta i bygg- och anläggningsbranschens formelsamlingar.

Bygg- och förvaltningsprocessen, 25 yhp
Kursen syftar till att ge den studerande en grund för den kommande yrkesverksamheten och skapa en gemensam referensram i de fortsatta studierna. Under kursen studeras byggprocessen, byggbranschens aktörer och olika yrkesroller i projektskedet. Den studerande ges även kunskap om de lagar som är kopplade tillbygg- och förvaltningsprocessen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna byggprocessens olika skeden, förstudie, beställning/kravställning, projektering, produktion och förvaltning. Redogöra för de aktörer som agerar inom de olika skedena. Redogöra för designteamets (arkitekter, konstruktörer, bygg- och installationstekniker) olika yrkesroller, kompetens och ansvarsområden samt vilka andra aktörer de olika funktionerna samverkar med.

Vidare ska den studerande kunna redogöra för innehållet i förvaltningsinformation, redogöra för förvaltningsprocesslagen, redogöra för plan- och byggnadslagen samt estimera kostnader, tidsåtgång och material.

Byggteknik och hållbart byggande, 45 yhp
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper om bygg och anläggningsteknik, grunderna i byggfysik samt ett hållbarhetsperspektiv på sin yrkesroll och på branschen som helhet.

Kursen syftar också till att den studerande utvecklar kunskap omförutsättningarna för byggande ur praktiska och tekniska aspekter. Markförutsättningar mm. Vidare syftar kursen till att den studerande tillgodogör sig kunskaper om vanliga bygg- och anläggningstekniska begrepp och lösningar samt elementär ritningsläsning samt vilka verktyg som används.

CAD fördjupningskurs, 50 yhp
Kursen syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i CAD-modellering och marknadens samordningsverktyg. Vanlig kalkyl- och tidsplaneringsprogram, BIM-samordningprogram samt projektering i 4D- och 5D-format studeras. Efter avslutad kurs ska den studerande – behärska CAD-programmen Autodesk Revit, Tekla och Civil 3D och utnyttja dessa som samordningsverktyg inom byggsektorn.

CAD grundkurs, 35 yhp
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande färdigheter i 2D- och 3Dmodelleringsprogram inom byggsektor, samt kunna utnyttja dessa som samordningsverktyg. Under kursen studeras ritteknik och ritningsläsning. Programvara som ska bemästras är AutoCAD MEP, ArchiCAD och grunderna i Revit.

Examensarbete, 20 yhp
I denna kurs ska den studerande enskilt eller tillsammans med en annan studerande visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. I kursen ingår att identifiera, beskriva och analysera ett problem samt att utforma, implementera och utvärdera en teknisk lösning. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt.

Kommunikation, 15 yhp
Kursen behandlar presentationsteknikens grunder såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen tar också upp strukturering, anpassning och framförande av ett budskap till mottagaren. Kursen utvecklar de studerandes förmåga att redovisa åsikter och tankar samt att arbeta med olika medier för kommunikation. I kursen diskuteras även rollen som konsult i relation till beställare, kunder och leverantörer.

Lärande i arbete 1, 60 yhp
Den studerande ska lära känna arbetsplatsen, företaget och branschen samt delta i företagets dagliga arbete.

Lärande i arbete 2, 60 yhp
Under LIA-period 2 ska den studerande ha nått en hög grad av anställningsbarhet samt kunna ingå i ett pågående projekt och delta i företagets arbete som fullgod resurs. Under LIA 2 ska den studerande också kartlägga om organisationen har implementerat BIM-tänkande i sina produktionsprojekt.

Projekt och projektledning 25 yhp
Kursen syftar till att introducera den studerande i projektmetodik. Under kursen studeras projektmodeller, roller, projektfaser, projektledning, gruppdynamik och projektekonomi. Under kursen tränas den studerande i praktisk projekthantering.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Yh-utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Karriär

Karriär

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Maxa din framtid! Hösten 2020 startar följande utbildningar: Bygg- anläggningsprojektör CAD/BIM CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast Hiss- och rulltrappstekniker Redovisningskonsult/rådgivare Yrkeshögskolan Kungsbacka sätter dig som studerande i centrum. Skolans lokaler är centralt belägna i Kungsbacka, med närhet till pendeltåg från Göteborg, mysiga caféer och...


Läs mer om Yrkeshögskolan Kungsbacka och visa alla utbildningar.

Yrkeshögskolan Kungsbackas Facebook


Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bygg- och anläggningsprojektör CAD/BIM

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Södra Torggatan 9-11
434 30 Kungsbacka

Recensioner

Snittbetyg: 3

Baseras på 4 recensioner.

Byggprojektören
(4)
Kvalitén på utbildningen var väldigt varierande och detta berodde till stor del på lärarna. De flesta hade själva gått utbildningen sen tidigare vilket gjorde att de inte hade med den pedagogiska bakgrunden en utbildad lärare får. Sen blir utbildningen till stor del vad man själv gör det till och är villig att lära sig. Målet är att komma i ...
Eva, samordnare Kommentar:
Tack för att du tog dig tid att svara på recensionen, all typ av input är värdefull för oss. Så roligt att höra att det lett till ditt drömjobb! Stort lycka till framöver.
Visa mer
-
(2)
Utbildningen var på många sätt var under all kritik. Samtliga kurser i BIM var bristfälliga. Solibri och Navisworks fick vi i princip bara en snabb genomgång av. Vi fick lära oss en bråkdel av deras funktioner. Beräkningskursen gick ut på att räkna hållfasthet men vi fick inte riktigt grepp om vad det egentligen var vi räknade på. När vi räknad...
Eva, samordnare Kommentar:
Tack för att du tog dig tid att svara på recensionen. Vi tar självklart åt oss din kritik och tar med oss den framöver i planering av nuvarande och pågående utbildningar.
Visa mer
Patrik
(3)
Bra utbildning som förbereder bra inför arbetet, men tycker personligen att det var väldigt lätta tentor och ganska låg nivå för att klara det. Tycker också att det fanns mycket tid som kunde fyllts ut med lektioner/fler kurser.
Eva, samordnare Kommentar:
Tack för din feedback på nivån, det är såklart viktigt för oss att hålla oss till en relevant nivå. Självklart ska det inte vara för låg nivå på kurserna.
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Bygg- och anläggningsprojektör CAD/BIM från Yrkeshögskolan Kungsbacka, fyll i följande uppgifter:

Jag vill bli kontaktad via
Telefon
Sms
Mail
Recensioner
Recensioner
(3,0)
Baseras på 4 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(3,7)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: