Visa studentum.se som: Mobil

Studiehandledare med flerspråkighet- och IKT-kompetens

YrkesAkademin Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Eskilstuna
1 år
Heltid, distans
CSN-berättigad
Svenska

Studiehandledare med flerspråkighet- och IKT-kompetens

VAD GÖR EN STUDIEHANDLEDARE?

Som studiehandledare på modersmål blir du länken mellan läraren och eleven som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen på svenska. Genom att få stöttning på sitt modersmål har eleven större möjligheter att nå kunskapskraven. Utbildningen passar dig som redan jobbar som, eller vill jobba som studiehandledare på modersmål. Andra yrkesroller är modersmålsstödjare.

En stor del av utbildningen innebär också…

Att ha kompetens för att kartlägga nyanlända elevers kunskapsnivå. En nyanländ elev har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Jobbmöjligheter

Bristen på studiehandledare för nyanlända elever skapar problem i skolor runtom i Sverige. På Lärarförbundets undersökning bland sina medlemmar svarar nära fyra av tio (38%) att deras elever inte får tillräckligt med studiehandledning på deras eget modersmål. Därför finns det stora möjligheter att få jobb efter utbildningen.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 6 fysiska träffar under utbildningens gång.

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsmiljö, 5 poäng
 • IKT-pedagogik 1, 20 poäng
 • IKT-pedagogik 2, 20 poäng
 • Lärande i arbete 1, 20 poäng
 • Lärande i arbete 2, 40 poäng
 • Pedagogik 1, 20 poäng
 • Pedagogik 2, 15 poäng
 • Pedagogik 3, 15 poäng
 • Pedagogik 4, 15 poäng
 • Kartläggning av ny elev, 15 poäng
 • Studiehandledning, 20 poäng
 • Studieteknik, 10 poäng
 • Sverige och nysvenskar, 10 poäng

Totalt 225 YH-poäng

För mer information om Studiehandledare med flerspråkighet- och IKT-kompetens, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansök på YrkesAkademins hemsida - 

ya.se/yrkeshogskola/studiehandledare-med-flersprakighet-och-ikt-kompetens

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Svenska: Sv 2/Sv som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap

Kunskaper motsvarande B2 enligt den europeiska referensramen i något av följande språk: arabiska, dari, farsi, kurdiska, kurmanji, mongoliska, persiska, pashto, polska, romani, rumänska, ryska, sorani, somaliska, thailändska, tigrinja, turkiska, ukrainska, urdu, bosniska, kroatiska,serbiska, albanska, finska.

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin är idag en av Sveriges största leverantörer av yrkesutbildningar för vuxna. Vi erbjuder kompetensutveckling till företag och privatpersoner inom olika branscher i hela Sverige. YrkesAkademin har ett stort utbud av distansutbildningar, nätbaserade utbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill...


Läs mer om YrkesAkademin Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Studiehandledare med flerspråkighet- och IKT-kompetens

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Pelle Bergs backe 3
791 50 Falun


Beställ information

För att få mer information om Studiehandledare med flerspråkighet- och IKT-kompetens via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 57 recensioner.
Se alla skolans recensioner