Visa studentum.se som: Mobil

Specialist Träkonstruktion

YrkesAkademin Yrkeshögskola
Sammanfattning
Utbildningstyp: YH-utbildning
Utbildningsort: Distans, Skellefteå
Längd: 2 år
Utbildningstakt: Heltid, distans
Studiestöd: CSN-bidrag

Specialist Träkonstruktion

VAD GÖR EN SPECIALIST INOM TRÄKONSTRUKTION?

Du bidrar med specialistkunskaper på byggmaterialet trä och du bedömer dess egenskaper och lämplighet för olika användningsområden. Du planerar för, ritar och beräknar träkonstruktioner som är ett hållbarare byggnadsmaterial och som är på stark tillväxt.

En stor del av arbetet innebär också…

Du gör tekniska beräkningar. Du kommer att läsa ritningar och använda programmet CAD som stöd. Lagar och regler kopplade till byggnation är frågor som yrkesrollen kommer i kontakt med. Planering av arbetet och arbetsledning är en del av Träspecialistens arbete. Även ekonomi och kalkylering kommer bli del av ditt arbete.

Egenskaper som är bra att ha:

Det är bra att vara noggrann och att hela tiden tänka på säkerheten. Som Specialist träkonstruktion kommer din framtida arbetsplats att bli inom större eller mindre företag som exempelvis jobbar med tillverkning av träelement . Du kan även jobba i bygg- och anläggningsföretag.

Framtida arbetsmarknad:

Intresset för träbyggandet ökar från såväl byggherrar och byggföretag som kommuner, arkitekter med flera. Trä svarar upp mot många av de utmaningar vi står inför. Vi måste bygga många nya bostäder i Sverige samtidigt som vi måste bygga hållbart. Här har trä som byggmaterial oslagbara fördelar. Det innebär både en hög grad av industriell tillverkning, vilket ger effektivare och kortare byggprocesser, samtidigt som det har betydligt mindre klimatpåverkan än andra byggmaterial och är det enda förnybara byggnadsmaterialet. Med det ökande intresset följer ett stort behov av materialspecialister.

Utbildningens mål:
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
1. planera för, genomföra och följa upp konstruktioner av trä rörande flervåningshus och arbetsleda andra i processen eller medverka till konstruktion av flervåningshus i trä
2. agera med sakkunskap vid val av material, metod, byggnation och utförande för kvalitetssäkring genom processer
3. arbeta inom ramen för gällande regelverk och normer för materialet och byggnation i stort
4. säkerställa sin professionella utveckling genom sökande av forskning för utveckling för fortsatt kontinuerligt lärande

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Materiallära 20 poäng
 • CAD 1 och ritningslära 15 poäng
 • Matematik 1 20 poäng
 • Byggnadsproduktion 30 poäng
 • Teknisk dokumentation och IT-stöd 15 poäng
 • Projektledning 15 poäng
 • CAD 2 10 poäng
 • Byggteknik och byggregler 25 poäng
 • Lärande i arbete 1 50 poäng
 • Miljö och säkerhet 10 poäng
 • Konstruktion 1 30 poäng
 • Industriellt träbyggande
  och byggsystem 30 poäng
 • Entreprenadjuridik 10 poäng
 • Ekonomi 10 poäng
 • Kalkylering  10 poäng
 • Lärande i arbete 2 50 poäng
 • Examensarbete 20 poäng

VALBARA KURSER
Matematik 2 10 yhp
Konstruktion 2 20 yhp
Produktionskalkylering 10 yhp
Produktionsteknik
Byggmaterial och träprodukter 10 yhp
Arbetsledning 10 yhp

Ledningsgruppen består utav följande företag:

Contractor Bygg, Svenskt Trä, TK Botnia, Martinsons, Skebo, Skellefteå kommun, Luleå Tekniska Universitet

        

För mer information om Specialist Träkonstruktion, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan görs via YrkesAkademins hemsida!

Allmän behörighet

Om du söker på formella studiemeriter är du formellt behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Svenska
Lägst betyget E i Sv 1/Sv som andraspråk 1 eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
Matematik
Lägst betyget E i Ma 2b/c eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
Lägst betyget E i ett av nedanstående alternativ: Bygg och anläggning
Teknik
ELLER
Den allmänna behörigheten samt har arbetat inom något yrke som kräver tekniskt kunnande och beräkning.
SAMT
Lägst betyget E i Ma 2b/c eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
Lägst betyg E i Sv 2/Sv som andra språk 2 eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad.

Examen, diplom m.m.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Specialist Träkonstruktion.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. De studerande står själva för t.ex. kurslitteratur och eventuella resor.

YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin utbildar 1 500 personer varje vecka inom allt från transport, industriteknik till entreprenad. Skolans utbud av YH-utbildningar matchats gentemot behovet på marknaden. Dessa har tagits fram i samverkan med företag, organisationer och högskolor/universitet – allt för att du som studerande...


Läs mer om YrkesAkademin Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Specialist Träkonstruktion.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Ja tack
Nej tack

Kontaktuppgifter till YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin YrkeshögskolaPelle Bergs backe 3
791 50 Falun

Tel: 0770-18 60 50

www.ya.se

Kontakta YrkesAkademin Yrkeshögskola