Visa studentum.se som: Mobil

Geometrisäkring

Yrgo
Sammanfattning
YH-utbildning
Göteborg
1 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Startdatum: september 2022 - Göteborg
marker Öppen för sen anmälan / har restplatser
Geometrisäkring

Geometrisäkring

Med expertkunskaper inom geometrisäkring ser du till att simuleringsmodeller skapas med större precision och bättre representation av verkligheten – helt enkelt så nära perfektion som möjligt. Geometrisäkring är en högt eftertraktad kompetens främst inom fordonsindustrin och efter avslutad utbildning kan du exempelvis jobba som geometriberedare, Mechanical Integration Designer eller Robust Engineering Designer.

Med kunskaper inom geometrisäkring kan du säkerställa högkvalitativa produkter samt göra precisa analyser av tillverkning och dess variationer för att eliminera risker och även minska ledtider och kostnader. Ditt uppdrag är att ta fram geometriskt robusta och väldefinierade produkter, som är så nära perfektion som möjligt.

Yrkesroller och arbetsplatser

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis jobba som geometriberedare, Mechanical Integration Designer eller Robust Engineering Designer, främst hos företag som utvecklar fordon, både i Sverige och internationellt.

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på både tidiga och sena faser i framtagningsprocessen, från koncept till produktion. Du kommer att lära dig att använda simuleringsmodeller och metoder med större precision samtidigt som du får ny kunskap om och bättre förståelse för hur olika produktsystem beter sig och hur problem kan uppstå.

Under utbildningen lär du dig bland annat

 • att framställa solid- och ytmodeller med hjälp av avancerade CAD-verktyg
 • att analysera och dimensionera maskinkonstruktioner
 • att använda virtuella verifieringsverktyg for att identifiera och undanröja problem
 • om kostnader, svårigheter och optimeringsmöjligheter som finns i samband med framtagning av en produkt
 • hur den upplevda kvaliteten (perceived quality) påverkas av olika typer av konstruktionslösningar samt vilka krav som tillämpas
 • förekommande material och tillverkningsprocesser inom industrin, från beredning till en färdig produkt.

LIA (praktik)

En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • CAD A, 15 p
 • CAD B, 15 p
 • Examensarbete, 5 p
 • Geometrisäkring, 30 p
 • LIA, 50 p
 • Matematik för geometrisäkring, 10 p
 • Material och tillverkningsteknik, 30 p
 • Produktutvecklingsmetodik & kommunikation, 15 p
 • Simuleringsverktyg, 30 p

Studieupplägg och examen

Utbildningen är ettårig och går på heltid. Den leder till en yrkeshögskoleexamen.

Undervisningen sker huvudsakligen på distans med ett fåtal träffar i skolans lokaler. Fysiska träffar sker cirka en gång per månad. Vid träffarna kommer representanter från näringslivet att delta i form av gästföreläsningar. Utbildningen är upplagd så att du läser två kurser parallellt under den skolförlagda delen och utbildningen avslutas med LIA och examensarbete.

Du behöver en dator för dina studier. Rekommendationen är en högst 2–3 år gammal dator med 8 GB internminne och Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studerande. Det är även krav på webbkamera, fungerande ljud och nätverksuppkoppling. Vi rekommenderar inte Mac-datorer för denna utbildning.

Samarbete med branschen

Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik).

Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. Följande branschaktörer deltar i ledningsgruppen:

Chalmers – Devport – Engineering Partner – Semcon – Unico Group – Volvo Cars – Volvo Trucks – AFRY – Conmore – Husqvarna Group – Expleo

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):

 • Svenska 2
 • Matematik 2 (preparandkurs finns)
 • Teknik 1 (preparandkurs finns)

Saknar du förkunskaper?

Saknar du de listade förkunskaperna kan du ändå vara behörig om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, till exempel genom arbetslivserfarenhet, kvällskurser eller annan eftergymnasial utbildning.

Preparandkurser

Saknar du förkunskaper kan du läsa en av våra kostnadsfria preparandkurser som går under våren. Du anmäler dig samtidigt som du gör din ansökan. Sista anmälningsdatum är 15 april. Vi erbjuder följande kurser för den här utbildningen:

 • Preparandkurs Matematik
 • Preparandkurs Teknik

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven

Antagning och urval

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet för den här utbildningen gör vi baserat på gymnasiebetyg.

Antagningsbesked

I juni får du ditt antagningsbesked. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan.

Yrgo

HITTA DIN FRAMTID HOS YRGO

En yrkeshögskoleutbildning ger dig precis den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Välj bland vårt stora och breda utbud. Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg, är en del av utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad och har ett av Sveriges bredaste utbud av yrkeshögskoleutbildningar. Varje år...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
Fax 031 - 367 31 20
www.yrgo.se