Visa studentum.se som: Mobil

BIM för arbetsledare

Yrgo
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Göteborg
16 veckor
Deltid, distans
Startdatum: 2022-10-03 - Göteborg
Sista ansökan: 2022-09-25
BIM för arbetsledare

BIM för arbetsledare

BIM för arbetsledare

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam som arbetsledare på ett bygg- eller anläggningsföretag och behöver kompetensutveckling inom digitalisering. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete. Utbildningen ges vid flera tillfällen.

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Den går på halvfart (50 procent) under cirka 16 veckor.

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, övningar med handledning, grupparbete samt inlämningsuppgifter. Utbildningen är utformad så att du ska kunna omsätta dina nya kunskaper i praktik i direkt anslutning till föreläsningarna genom övningar som knyter an till den dagliga verksamheten ute på byggarbetsplatserna.

Behörighet och Ansökan

Behörighet och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva arbetsledare som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom digitalisering.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande.Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 6 månaders erfarenhet som arbetsledare inom bygg eller anläggning.
  • Ha en befintlig anställning som arbetsledare inom ett bygg- eller anläggningsföretag.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka utbildningar du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Yrgo

HITTA DIN FRAMTID HOS YRGO

En yrkeshögskoleutbildning ger dig precis den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Välj bland vårt stora och breda utbud. Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg, är en del av utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad och har ett av Sveriges bredaste utbud av yrkeshögskoleutbildningar. Varje år...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
Fax 031 - 367 31 20
www.yrgo.se

Utbildningens innehåll

Digitala verktyg, 5 p

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i att hantera standardprogram för administrativa tillämpningar såsom kalkylering, databashantering och datakommunikation. Kursen ger dig dessutom färdigheter i hur du arbetar med filstrukturer i BIM-nätverk och därtill kopplade molntjänster.

Digital modellhantering, 25 p

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att hantera vanligen förekommande program för digital modellhantering på en byggarbetsplats. Kursen kommer att ge kunskaper i hantering av ett BIM-system för att kunna skapa skisser och APD-planer. Kursen ger vidare kunskaper och färdigheter i hur du med hjälp av BIM-modeller kan utföra mängdberäkningar, kollisionskontroller, filtrera och sammanställa modellinformation samt hur du säkerställer att korrekt information används på arbetsplatsen.

Digital dokumenthantering, 20 p

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att hantera vanligen förekommande BIM-program för digital dokumenthantering på en byggarbetsplats. Kursen behandlar vikten av digital byggsamordning, namnstandarder och strukturer i ett projekt och ska ge inblick i ett antal program som används i branschen för beslutsdokumentation, samgranskning, tidplanering och byggledning. Vidare behandlas begrepp såsom digitala projektplatser, molntjänster, spårbarhet och statushantering som innebär att rätt information vid rätt tidpunkt finns tillgänglig digitalt för alla som arbetar i projektet utifrån deras roller och behörighet.