Bygglovhandläggare

Vuxenutbildningen Partille
Sammanfattning
YH-utbildning
Partille
Distans med träffar
53 veckor
Deltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Efter starten i januari 2023 finns i nuläget inga nya starter planerade. - Partille

Kursplan

 • Plan- och bygglagen samt övrig bygglagstiftning (40p)
 • Övrig lagstiftning med relevans för bygglovhandläggningen (30p)
 • Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning (40p)
 • Boverkets byggregler (40p)
 • Att arbeta i en politiskt styrd organisation (10p)
 • Bemötande, kommunikation och konflikthantering (20p)
 • Hållbar utveckling (10p)
 • Examensarbete (10p)

Om utbildningen

Bygglovshandläggare - bygglovskonsultArbeta med bygglov som bygglovhandläggare

Vill du arbeta med att handlägga bygglov och andra anmälningsärenden som exempelvis bygganmälan och strandskydd?

Då är YH-utbildningen Bygglovhandläggare något för dig. Utbildningen är kostnadsfri, bedrivs på deltid (75%) och är endast 53 veckor lång.

Passa på att gå en utbildning med nära kontakt med branschen och som i 9/10 fall leder till jobb!

Byggutbildningens upplägg

Under YH-utbildningen till bygglovhandläggare kommer du att få kunskaper om:

 • lagar och regler inom bygg, miljö och arbetsmiljö
 • samhällsplanering
 • byggnadshistoria
 • arkitekturhistoria
 • konstruktion och material - egenskaper och tillverkning
 • kvalitetskännedom
 • byggnadsstatistik
 • bemötande
 • kommunikation
 • konflikthantering

Ca två dagar i månaden träffas man i Partille för genomgångar, föreläsningar, seminarier m.m. Övrig tid deltar man i undervisningen från hemorten med hjälp av dator och vår utbildningsplattform.

Reella projekt och problemställningar ersätter i stor utsträckning traditionell undervisning och då utbildningen går på deltid finns möjlighet att förena den med yrkesarbete i olika omfattning.

Lärande i arbete (praktik) ingår inte i utbildningen.

För mer information om Bygglovhandläggare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vuxenutbildningens webbplats där det också finns information om aktuella ansökningstider.

Särskilda förkunskapskrav

Lägst betyget E/3/G i följande av gymnasieskolans kurser eller motsvarande kunskaper:

• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p

--- Samt---

• Bygg och anläggning 1, 200p
• Bygg och anläggning 2, 200p
--- Eller ---
• Arkitektur – hus, 100p
--- Eller ---
• Byggnadsverk, 100p
--- Eller ---
• Teknik 1, 150p
--- Eller ---
• Hållbart samhällsbyggande, 100p

Om man inte uppfyller ovanstående men har motsvarande kompetens från annat håll kan man bedömas enligt reglerna för reell kompetens.

Examen & Intyg

Du erhåller en Yrkeshögskoleexamen Bygglovhandläggare efter avslutad utbildning.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Vuxenutbildningen Partille

Vuxenutbildningen Partille är en knutpunkt för alla privatpersoner eller företag som behöver kompetensutveckling. Skolan erbjuder studier inom den kommunala vuxenutbildningen: gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, särvux och SFI (svenskundervisning för invandrare). Yrkeshögskoleutbildning (YH) – Bygglovhandläggare Kontakta gärna Vuxenutbildningen Partille för ytterligare...


Läs mer om Vuxenutbildningen Partille och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bygglovhandläggare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildningen Partille

Box 603, Gamla Kronvägen 56
433 34 Partille

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bygglovhandläggare från Vuxenutbildningen Partille, fyll i följande uppgifter: