Visa studentum.se som: Mobil

Validering Bygg (kurspaket)

Vuxenutbildning Göteborgs stad
Sammanfattning
Utbildningstyp: Vuxenutbildning / Komvux
Utbildningsort: Göteborg
Längd: 1 termin
Startdatum: Kontinuerlig - Göteborg

Validering Bygg (kurspaket)

Kontinuerliga kursstarter sökbara under hösten 2016.
 
Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Byggvalidering är till för dig som arbetat inom byggyrket en längre tid och därmed har erfarenhet och kunskaper som du vill pröva för att få dokument på din yrkeskompetens.
 
Just nu kan du validera följande bygginriktningar:
- Betongarbetare
- Byggnadsträarbetare
- Golvläggare
- Markanläggare
- Målare
- Plattsättare
 
OBSERVERA: Det är INTE en komplett grundutbildning utan är endast tillgänglig för dig som har minst 1 års yrkeserfarenhet inom någon av inriktningarna.
 
Ansökan sker genom ett personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsplatsen 2. Du ska ha med dig arbetsintyg från tidigare yrkeserfarenhet som styrker din behörighet. Du kommer sen bli kallad till en översiktlig kompetenskartläggning så fort som möjlig efter din ansökan.
 
1. I ansökan beskriver du vilken yrkeserfarenhet och inom vilka områden du har erfarenhet inom bygg samt under hur lång tid du arbetat med det. Om du bedöms ha tillräckliga förkunskaper kan du kallas till en fördjupad kartläggning av din yrkeserfarenhet.
 
2. Du som efter kartläggningen anses uppfylla grundvillkoren för en validering erbjuds att under ca 6 veckor få genomgå praktiska och teoretiska tester och sedan få möjlighet att erhålla betyg i byggämnen inom din inriktning samt utbildningsbok eller yrkesbevis efter avslutad validering.
 
Om validering beslutas om efter kartläggning, ca 1600 p inom vald inriktning.


 

Delkurser

Ansökan och behörighet

För att bli antagen måste du ha minst ett års praktiska erfarenheter från en svensk byggarbetsplats alternativt minst 3 års praktiska erfarenheter från en utländsk byggarbetsplats.
För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
Ange i din ansökan vilken yrkeserfarenhet inom bygg du har (ange även vilka arbetsuppgifter du haft) samt under hur lång tid du arbetat inom yrket.

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning, komvux och lärvux i Göteborgs stad

På komvux i Göteborgs stad kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen,...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborgs stad och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad


Studie- och yrkesvägledning
Rosenlundsplatsen 2
Göteborg

Tel: 031 - 365 00 00

goteborg.se