Visa studentum.se som: Mobil

Takmontör (kurspaket)

Vuxenutbildning Göteborgs stad
Sammanfattning
Utbildningstyp: Vuxenutbildning / Komvux
Utbildningsort: Göteborg
Längd: 1 termin

Takmontör (kurspaket)

Till detta kurspaket finns det platser kvar att söka.
Fullständig ansökan kommer att behandlas i tur och ordning. När platserna är fyllda stängs kurspaketet för ansökan.


"Ett varierande jobb där vi lever med vädret - högt upp!"
Elev på Takmontörsutbildningen
 
Utbildningens innehåll
I skolan lär du dig att lägga olika former av takmaterial, svetsa tätskikt på tak etc men även grunderna i vanlig takläggning. Samtidigt så du lär dig grunderna i husbyggnation vilket innebär att du får en bred kunskapsbas att stå på, vilket ger dig fler möjligheter till jobb inom branschen. Studietakten är individuell, vilket innebär att utbildningstiden kan variera mellan 54-80 veckor beroende på dina förutsättningar. Branschen rekommenderar körkort men det är inget krav för utbildningen.
 
Efter fullgjord utbildningstid gör du ett antal timmar som lärling innan du är färdig inom yrket. Information om detta kan du läsa på Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) hemsida.
 
Arbetsuppgifter efter utbildningen
Takmontör är ett mångsidigt yrke. Du monterar både tätskikt och värmeisolering, som till exempel mineralull, cellplast eller kork. Takmontören arbetar med många olika material och olika tekniker. Det är ett precisionsarbete som ställer höga krav. Takmontören ska ha kunskap om brandventilation, takfönster, gasolbrännare, plåt, papp, takbrunnar, isolering med mera.
 
Som takmontör gör du hela tätskiktet. Först läggs isoleringen, både värmeisolering och fuktskydd, sedan täcks taket med papp, plåt eller förtillverkade takelement. Vid renoveringar av äldre hus kan takmontören ta underarbetet så långt att plåtslagaren bara behöver lägga själva plåttaket. Det är ibland ett tungt arbete, men färdiga takenheter används mer och mer, vilket underlättar arbetet.
 
Takmontör är ett yrke, där du ofta kommer att arbeta i mindre, självständiga grupper. Det är ett utpräglat utomhusjobb, så du bör tycka om att jobba ute året runt och du får inte ha anlag för svindel. Att lägga yttertak är ett precisionsarbete och det kommer ständigt nya material som förutsätter nya kunskaper. Du kommer även att kunna arbeta med vissa invändiga snickeriarbeten, vilket stärker din yrkesbredd under vintertid.
 
Kostnader
Du betalar för böcker och andra läromedel, kläder och tillstånd cirka 2000 kr.
 
Informationsmöte
Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.
 
Lärformer och APL (arbetsplatsförlagt lärande)
En yrkesutbildning är en sammanhängande utbildning som ges i form av ett kurspaket med flera kurser inom ett ämnes- eller yrkesområde.
Du läser större delen av utbildningen på plats i skolan. Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.
 
Utbildningsort: Göteborg
Ansvarig vuxenutbildning: Göteborg
Skola: Movant
 

Delkurser

  • Bygg och anläggning 1
  • Bygg och anläggning 2
  • Specialyrken 1
  • Specialyrken 2
  • Specialyrken 3
  • Husbyggnadsprocessen
  • Husbyggnad 1
  • Husbyggnad 2
  • Husbyggnad 3 ombyggnad

Ansökan och behörighet

Svenska eller svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå.

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning, komvux och lärvux i Göteborgs stad

På komvux i Göteborgs stad kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen,...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborgs stad och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Studie- och yrkesvägledning
Rosenlundsplatsen 2
Göteborg

Tel: 031 - 365 00 00
goteborg.se