Visa studentum.se som: Mobil

Håltagare (kurspaket)

Vuxenutbildning Göteborgs stad
Sammanfattning
Utbildningstyp: Vuxenutbildning / Komvux
Utbildningsort: Göteborg
Längd: 1 termin

Håltagare (kurspaket)

Till detta kurspaket finns det platser kvar att söka.
Fullständig ansökan kommer att behandlas i tur och ordning. När platserna är fyllda stängs kurspaketet för ansökan.


"Jag trivs med friheten och eget ansvar. Det är ett tungt jobb, men jag vill absolut inte byta."
Elev på Håltagarutbildningen
 
Utbildningens innehåll
I skolan lär du dig grundprinciperna kring håltagning i olika material, vilket innebär ett stort fokus på materiallära. Samtidigt så du lär dig grunderna i husbyggnation vilket  innebär att du får en bred kunskapsbas att stå på, vilket ger dig fler möjligheter till jobb inom branschen. Studietakten är individuell, vilket innebär att utbildningstiden kan variera mellan 54 och 80 veckor beroende på dina förutsättningar. Branschen rekommenderar körkort men det är inget krav för utbildningen.
 
Efter fullgjord utbildningstid gör du ett antal timmar som lärling innan du är färdig inom yrket. Information om detta kan du läsa på Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) hemsida.
 
Arbetsuppgifter efter utbildningen
Som håltagare är din arbetsuppgift att göra hål i olika byggmaterial. Borrning samt vägg - och golvsågning är dina viktigaste uppdrag. En håltagare använder avancerad teknisk utrustning. Varje del av utrustningen väger inte mycket, men uttagning av till exempel betongblock är tungt och kräver kunskap om tunga lyft. En håltagare gör hål i olika byggmaterial till exempel för nya rörledningar genom en ny öppning i en 40 centimeter tjock tegelvägg. Håltagaren använder kraftfull, teknisk utrustning som kräver rätt handlag och stor kunskap.
 
De allt mer kraftfulla och avancerade maskinerna har gjort att håltagaren numera utför många olika typer av arbeten i byggsektorn. Som håltagare jobbar du ofta med ombyggnation av hus. Det behövs nya hål när man byter rörstammar, el eller ventilation i äldre hus. Vid ombyggnader kan kök eller badrum placeras i nya lägen eller så ska huset användas för ett annat ändamål. Håltagningar görs också för fönster, dörrar och hissar. Att vara håltagare är ett rörligt, flexibelt och självständigt arbete där du får uppleva spännande miljöer och se många olika arbetsplatser och industrier. Du åker ofta runt till olika arbetsplatser.
 
Kostnader
Du betalar för böcker och andra läromedel, kläder och tillstånd cirka 2000 kr.
 
Informationsmöte
Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.
 
Lärformer och APL (arbetsplatsförlagt lärande)
En yrkesutbildning är en sammanhängande utbildning som ges i form av ett kurspaket med flera kurser inom ett ämnes- eller yrkesområde.
Du läser större delen av utbildningen på plats i skolan. Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.
 
Utbildningsort: Göteborg
Ansvarig vuxenutbildning: Göteborg
Skola: Movant
 

Delkurser

  • Bygg och anläggning 1
  • Bygg och anläggning 2
  • Specialyrken 1
  • Specialyrken 2
  • Specialyrken 3
  • Husbyggnadsprocessen
  • Husbyggnad 1
  • Husbyggnad 2
  • Husbyggnad 3 ombyggnad

Ansökan och behörighet

Svenska eller svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå.

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning, komvux och lärvux i Göteborgs stad

På komvux i Göteborgs stad kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen,...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborgs stad och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Studie- och yrkesvägledning
Rosenlundsplatsen 2
Göteborg

Tel: 031 - 365 00 00
goteborg.se