Visa studentum.se som: Mobil

Fastighetsvärd (kurspaket)

Vuxenutbildning Göteborgs stad
Sammanfattning
Utbildningstyp: Vuxenutbildning / Komvux
Utbildningsort: Göteborg
Längd: 1 termin

Fastighetsvärd (kurspaket)

"Jag trivs som fastighetsvärd! Det är ett varierat jobb där jag både får arbeta med händerna, ansvara för budget och administration och möta olika människor från världens alla hörn."
(Elev från utbildningen till Fastighetsvärd.)
 
Service och bemötande är nyckeln till framgång i yrket som fastighetsvärd. 
 
Komvux i Göteborg har tillsammans med Familjebostäder, Poseidon och Bostadsbolaget planerat och utvecklat innehållet till utbildningen Fastighetsvärd. Folkuniversitetet genomför utbildningen tillsammans med Movant.
 
Vad gör en fastighetsvärd?
 
Rollen som fastighetsvärd beskrivs bäst med tre punkter som alla är lika viktiga:
. Service och bemötande
. Budgetansvar
. Praktiska kunskaper och felsökning inom el, ventilation, vatten och sanitet, energi och snickeri.
 
Som fastighetsvärd arbetar du praktiskt med till exempel att byta packning, monterar köksskåp och installera lås.  I yrkesrollen ingår även budgetansvar och ta hand om fakturor. God service och vänligt bemötande av hyresgäster är nyckeln till framgång i yrket. Det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor med olika behov och har förmåga att skapa delaktighet genom dialog och få hyresgästerna att känna sig trygga. 
 
Att arbeta som fastighetsvärd är fysiskt krävande och mycket variationsrikt. Du arbetar självständigt under ansvar, men också i nära samverkan med kollegor. 
 
 
Var kan du arbeta efter utbildningen?
Inom de närmsta åren ser arbetsmarknaden för fastighetsvärdar god ut; dels går  många fastighetsvärdar i pension, dels ökar kraven på god service inom bostadssektorn. En fastighetsvärd kan arbeta på ett bostadsbolag, i en bostadsrättsförening, men också på en skola, på en mässa eller på ett sjukhus. 
 
Kursinnehåll
Den 44 veckor långa utbildningen förbereder dig för och ger dig kunskap om både teoretiska och praktiska moment inom bland annat fastighetsservice och fastighetsförvaltning. Du kommer att få kunskap om säkerhetsfrågor, avfallsfrågor, energifrågor och administration samt om lagar och andra bestämmelser. Att kommunicera med hyresgäster och andra berörda, hantera konflikter, skapa delaktighet genom dialog är också viktiga färdigheter du kommer att få träna på.
Utbildningen Fastighetsvärd är utvecklad i nära samarbete med Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder och det är också hos dem du får göra din praktik.
 
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Du kommer att ha 58 dagar arbetsplatsförlagt lärande, APL,  och det är en viktig del av utbildningen. I början av utbildningen är du på ett bostadsbolag i fem dagar för att känna på yrket. Därefter är du på praktik två dagar i veckan under hela utbildningen, men byter praktikplats efter halva utbildningen för att få så mycket bredd i din utbildning som möjligt. Du följer arbetsplatsens tider.  Praktiken är också ett sätt för bolagen att lära känna dig. 
 
Läraren är ansvarig för planeringen av ditt lärande på arbetsplatsen. Du får en handledare på arbetsplatsen som stöttar dig i ditt lärande. Du, din handledare och din lärare ska tillsammans arbeta för att du når målen med din utbildning. Det är viktigt att du är aktiv och närvarande.
 
Du garanteras ett tre månaders sommarjobb, om du klarar att få minst betyg E i samtliga kurser. För att få sommarjobb hos Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder måste du ha B-körkort.
 
Kostnader
Under din praktik får du låna arbetskläder av arbetsgivaren, men du måste ha egna skyddskläder i skolans verkstad. Dessa betalar du själv.
Kostnad för kurslitteratur tillkommer, cirka 2000 kr.
 
Informationsmöte
Innan du blir antagen till utbildningen måste du vara med på det obligatoriska informationsmötet som du blir kallad till om du erbjuds plats.

Studieperioder
Period 1: 20161017--20161230 = 11 veckor
Period 2: 20170101--20170616 = 24 veckor
Period 3 efter 3 månaders sommarjobb: 20170911--20171110

Delkurser

 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetskommunikation
 • Fastighetsservice VVS
 • Fastighetsservice byggnader
 • Företagsekonomi 1 mot fastighetsbranschen
 • Affärsjuridik mot fastighetsbranschen
 • Privatjuridik mot fastighetsbranschen
 • Orienteringskurs på gymnasial nivå för studieplanering
 • Service och bemötande 1
 • Systemuppbyggnad
 • Värmelära
 • Verktygs- och materialhantering

Ansökan och behörighet

Svenska och svenska som andra språk på grundläggande nivå eller motsvarande kundskaper samt matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning, komvux och lärvux i Göteborgs stad

På komvux i Göteborgs stad kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen,...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborgs stad och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Studie- och yrkesvägledning
Rosenlundsplatsen 2
Göteborg

Tel: 031 - 365 00 00
goteborg.se