Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Utbildningstyp: Vuxenutbildning / Komvux
Utbildningsort: Göteborg
Längd: 1 termin
Kommande starter
Göteborg
2018-01-08 
2018-03-19 

Digital kompetens

En kurs för dig som vill lära dig

. hur du kan göra bankärenden, deklararera, skaffa dig e-legitimation och hantera inloggningsuppgifter,
. om sociala medier t ex Facebook och Twitter och hur du kan använda dessa på ett säkert sätt,
. olika metoder för att söka information på internet och förhålla dig kritisk till den,
. olika program för kommunikation, texthantering, bildbehandling och layout,
. olika tekniska plattformar, till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Hur de är uppbyggda, fungerar och används,
. etiska frågor, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.
 

Ansökan och behörighet

Förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning, komvux och lärvux i Göteborgs stad

På komvux i Göteborgs stad kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen,...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborgs stad och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Studie- och yrkesvägledning
Rosenlundsplatsen 2
Göteborg

Tel: 031 - 365 00 00
goteborg.se