Visa studentum.se som: Mobil

Datorteknik 1a - Flexibla studier

Vuxenutbildning Göteborgs stad
Sammanfattning
Utbildningstyp: Vuxenutbildning / Komvux
Utbildningsort: Göteborg
Längd: 1 termin
Startdatum: 2017-11-20 - Göteborg

Datorteknik 1a - Flexibla studier

Viktigt! Du måste ha datorkunskaper för att kunna läsa denna kurs. Det betyder att du måste kunna skicka och ta emot e-postmeddelanden och även veta hur man bifogar filer till ett e-postmeddelande.

Se länk nedan under kurskod.

Flexibla studier betyder att du använder flera lärformer. Till stor del studerar du via datorn och har möjlighet att få träffa lärare för handledning. Du ska kunna studera självständigt och använda digitala medier. Ansöker du till flexibla studier kallas du till ett obligatoriskt informationsmöte. Du måste kunna komma till skolan för att delta i obligatoriska moment.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
. Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar.
. Grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation.
. Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter.
. Enklare rit- och simuleringsprogram.
. Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering.
. Fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden.
. Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.
. ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (electro static discharge).
. Planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation.
. Installation och konfigurering av applikationsprogram.
. Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk.
. Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.

Ansökan och behörighet

För kursen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

För kursen rekommenderas kunskaper som motsvarar Engelska på grundläggande nivå.

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning, komvux och lärvux i Göteborgs stad

På komvux i Göteborgs stad kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen,...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborgs stad och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildning Göteborgs stad

Vuxenutbildning Göteborgs stad


Studie- och yrkesvägledning
Rosenlundsplatsen 2
Göteborg

Tel: 031 - 365 00 00

goteborg.se