Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Vill du utveckla professionell kompetens för att stödja elever som har svårigheter vad gäller språk-, skriv- och läsutveckling? En speciallärare arbetar med uppdraget att alla elever har rätt till stöd för att nå skolans kunskapsmål. Speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig fördjupade kunskaper i elevers språk-, skriv- och läsutveckling och ett speciellt fokus läggs vid svårigheter som kan uppstå i utvecklingen. Målet är att stärka barns, ungas och vuxnas språk, skriv- och läsutveckling för att underlätta deras kunskapsutveckling.

Under utbildningens gång lär du dig bland annat att genomföra pedagogiska utredningar och att leda pedagogisk utveckling samt att följa upp och utvärdera arbete. Vidare får du metoder och redskap som ska hjälpa dig i att bedöma, granska och anpassa olika arbetssätt som speglar den enskilde elevens behov.

Du får utveckla din förmåga att planera och genomföra både förebyggande och åtgärdande stödinsatser och att genomföra kvalificerade samtal med dina kollegor för att understödja deras arbete. Du får också utveckla dina kunskaper om, samt dina förmågor och färdigheter, att bedöma barns språk- skriv- och läsförmåga.

Programmet handlar om barns och elevers utveckling av språk-, skriv- och läsförmågor med särskild fokus på arbetssätt och stödinsatser vid språk-, skriv- och lässvårigheter på både förebyggande och åtgärdande nivå, ur ett inkluderande perspektiv. Kurserna är på avancerad nivå och omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp) vardera. Kurserna ges delvis på campus och delvis på distans.

Programmet leder till speciallärarexamen.

Framtidsutsikterna för speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivsvårigheter är mycket goda.

Så ansöker du

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen omfattande minst 22,5 hp ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier krävs istället att sökanden kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper. Dessutom krävs efter avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring på minst halvtid inom ämnesområdet.

Examen & Intyg

Speciallärarexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights