Visa studentum.se som: Mobil

Sociologiprogrammet

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-04-14

Sociologiprogrammet

Är du intresserad av sociala relationer och strukturer, samt deras roll i samhället? Sociologiprogrammet är ett kandidatprogram i vilket du ges möjlighet att skaffa dig djup kunskap i ämnet sociologi, lära dig förstå sociologins roll i samhället och hur sociologin kan tillämpas i olika delar av samhället. Under programmets gång skapar du dig förståelse för människors vardagsliv, handlande och föreställningar, frågor om makt, identitet och mångfald, och inte minst frågor om hur globala relationer, historiska processer och sociala strukturer formar vår samtid.Programmet ges i Uppsala och omfattar tre års studier. Det består av en obligatorisk och en valfri del.  Den obligatoriska delen inbegriper ämnena sociologi och utbildningssociologi. Den valfria delen utgörs av två terminer (termin fyra och fem) där du väljer kurser utifrån ett angivet kursutbud. Den sista terminen på programmet fördjupar du dig inom antingen sociologi eller utbildningssociologi, vilket bland annat innebär att du genomför ditt uppsatsarbete. Inom programmet har du möjlighet att göra praktik och studera utomlands.Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med  sociologi eller utbildningssociologi som huvudområde.Karriär: Som sociolog kommer du att möta en bred arbetsmarknad och bland annat kan du komma att arbeta som utvärderare, utredare, projektledare, omvärldsanalytiker, handläggare etc. inom privat och offentlig sektor, såväl som inom andra organisationer. Sociologisk kompetens är användbar inom många verksamheter där kunskaper om samhället, sociala relationer och samspelet mellan grupper och individer efterfrågas.Ort: UppsalaStarttermin: höst

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner