Visa studentum.se som: Mobil

Samhällsplaneringsprogram

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
180 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2022 - Uppsala
Antagningshistorik

Om utbildningen

Samhällsplanering handlar om att samordna och balansera olika aktörers intressen och behov, med målet att främja en hållbar samhällsutveckling.Samhällsplanerare behövs inom t.ex. statlig förvaltning, kommuner, regionala myndighetsorgan och privata samhällsbyggnadsföretag, liksom i nationella och internationella organisationer. Samhällsplaneringsprogrammet ger dig kunskaper i planeringens politiska och rättsliga ramar, samt i planeringens sociala, demografiska och geografiska förutsättningar och utmaningar. Programmet utvecklar din förmåga att identifiera samhällsproblem ur olika perspektiv, att analysera konsekvenser av tidigare och föreslagna planeringsbeslut, samt att ta initiativ till och genomföra planeringsprojekt. Utbildningen består av skräddarsydda kurser inom ämnena samhällsgeografi, statskunskap och sociolog, samt statistik och juridik (handelsrätt). Under programmets sista två terminer kan du som student välja kurser relativt fritt. Programmet innehåller även utbildning i geografiska informationssystem (GIS).Utbildningen ges i Uppsala och startar endast på vårterminen. Programmet leder till en filosofie kandidat-examen med samhällsgeografi som huvudområde.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner