Visa studentum.se som: Mobil

Samhällsplaneringsprogram

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Uppsala
180 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2021 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-10-14
Antagningshistorik

Samhällsplaneringsprogram

Det moderna samhället behöver samhällsplanerare. Aktuella områden för planering är exempelvis, näringsliv, miljö, klimatanpassning, trafik, bostäder, städer, regional utveckling samt frågor om globalisering. Individen möter samhällets planering i olika roller; som man eller kvinna, förälder, barn, pensionär, och har i allmänna val möjlighet att påverka den politiska inriktningen på samhällets planering.Som samhällsplanerare är du med och utformar det framtida samhället och påverkar utformningen av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för utveckling och kunna balansera motstridiga intressen. Arbetet innebär att kunna identifiera och analysera planeringsproblem, göra konsekvensanalyser av beslut och föreslå lösningar samt att initiera och genomföra projekt.Programmet är en tvärvetenskaplig utbildning i samhällsgeografi, statskunskap och sociologi. Med en kunskapsbas i dessa ämnen får du ett samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik samt förståelse i samhällsplanering.Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudområde.Karriär: Samhällsplaneringsprogrammet leder till arbeten inom det breda fältet samhällsplanering. Genom valet av kurser kan du också inrikta dig mot speciella områden. Samhällsplanerare återfinns i alla sammanhang som rör samhällsbyggnad, från statlig förvaltning, kommuner, länsstyrelser och andra regionala myndighetsorgan till privata företag och såväl nationella som internationella organisationer.Ort: UppsalaStarttermin: vår

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: