Religionsvetarprogrammet

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
Klassrum
180 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Vår 2023

Uppsala
Höst 2023
2023-04-16

Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Om utbildningen

Religionsvetarprogrammet ger dig en djup förståelse för olika religioner och livssyner. Under den treåriga utbildningen kommer du att tränas i att diskutera religion och livsåskådningar tillsammans med andra människor från olika religiösa och etniska grupper. Det ger dig en bredare förståelse för samhällsutvecklingen i Sverige och världen.

 

Att kunna förstå religioners påverkan på människors liv är en allt mer efterfrågad kompetens i dagens samhälle. Utbildningen förbereder dig därför för att jobba på arbetsplatser där möten med människor och religion spelar en viktig roll.

 

Programmet lär dig att förstå vad religion och livsåskådningar betyder för människor och grupper, hur de fungerar i både fred och konflikt och hur de är sammanvävda med historiska och kulturella skeenden. Utbildningen ger dig kunskap om världsreligionerna och religionens roll i samhället. Du lär dig också hur man kommunicerar med människor med olika trosuppfattningar.

Programmet leder till teologie kandidatexamen med religionsvetenskap som huvudområde.

 

KARRIÄR

Med din breda kunskap i olika religioner och förmåga att samtala om religion och livsåskådning med personer från olika religiösa och etniska grupper är din kompetens betydelsefull. Religionsperspektivet är viktigt i utredningsarbete, integrationsarbete och i hjälparbete. Exempel på arbetsgivare är departement och statliga myndigheter eller inom utbildning och folkbildning samt inom media.

 

Ort: Uppsala

Starttermin: Höst och vår

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner