Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Psykoterapeutprogrammet

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2023-10-15

Om utbildningen

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi för personer som har ett annat människovårdande yrke som grund. Som psykoterapeut utreder du psykologiska problem samt planerar, genomför och utvärderar behandling av dessa.

Utbildningen ges på halvtid och den teoretiska inriktningen är kognitiv beteendeterapi (KBT). Innehållet är avsett att även motsvara kraven för psykologers specialistutbildning i klinisk psykologi enligt Sveriges Psykologförbunds riktlinjer.

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen (Postgraduate Diploma in Psychotherapy), vilket är en yrkesex­amen. Du kan efter examen ansöka om legitimation som psykoterapeut hos Socialstyrelsen.

Det råder idag brist på KBT-utbildade psykoterapeuter i stora delar av landet och arbetsmarknaden är därför synnerligen god.

Antagning till Psykoterapeutprogrammet sker var tredje termin.

Så ansöker du

1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarandeErforderliga teoretiska förkunskaper har den som- erhållit läkar-, psykolog- eller socionomexamen om minst 180 hp eller annan motsvarande människovårdande yrkesexamen;- genomgått grundläggande psykoterapiutbildning, motsvarande den tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg-1 om 45 hp, och med speciell inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper2. Förkunskaper genom yrkesverksamhetErforderliga praktiska förkunskaper har den som, vid ansökningstillfället, har- varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet, samt- under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt inom större delen av arbetsuppgifterna.3. Yrkesverksamhet under utbildningenStudenten ska under utbildningen ha deltidstjänstgöring (minst 50 %) med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande vilket utgör underlag för den handledda psykoterapin under utbildningen. För behörighet krävs därför att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare att hon/han, vid eventuell antagning till programmet, under utbildningstiden kommer att:- arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i nämnda omfattning som kan utgöra grund för handledning,- erhålla individuell psykoterapihandledning inom ramen för praktiken i en omfattning av 20 timmar som leds av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning (för psykologer även specialistpsykolog), samt- delta i teamkonferenser och dylikt under praktiken där klient-/patientärenden fortlöpande diskuteras.

Examen & Intyg

Psykoterapeutexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights