Visa studentum.se som: Mobil

Nordiskt masterprogram i miljörätt

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala

Om utbildningen

Internationellt, inom EU och nationellt finns många lagar för att hantera klimatuppvärmning och andra miljöproblem. Miljörätt är mycket komplex och dynamisk och det efterfrågas experter i ämnet, såväl nationellt som internationellt. Det nordiska masterprogrammet i miljörätt ger dig en konkurrenskraftig examen. Du får studera vid tre nordiska universitet, alla med specialistkompetens i miljörätt.Undervisningsspråket är engelska under hela programmet.Programmet leder till en gemensam examen från de tre lärosäten som ger utbildningen: juris masterexamen (Master of Legal Science, 120 credits) (Uppsala universitet), Master of Comparative and International Law (Östra Finlands universitet), Master of Laws (UiT Norges Arktiske universitet i Tromsö).

Så ansöker du

Juridisk examen om minst 180 hp eller kandidatexamen om minst tre års heltidsstudier med ett innehåll som är av relevans för programmet. Examen ska innehålla kurser i rättsvetenskap om minst 90 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)Eftersom detta är ett gemensamt masterprogram måste kandidatexamen godkännas av samtliga universitet enligt de bestämmelser som gäller i respektive land.

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00