Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i vindkraftprojektering

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Gotlands Län
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Gotlands Län
Sista ansökan: 2020-04-14

Masterprogram i vindkraftprojektering

Läs detta internationella masterprogram och bidra med ett positivt fotavtryck till en globalt hållbar värld! Masterprogrammet i vindkraftprojektering kombinerar kunskap om planering och projektering av vindkraft med projektledning så att du får nödvändig kompetens för att kunna etablera en hållbar energiproduktion med hänsyn till olika intressen.Studieplanen betonar tillämpad kunskap bland annat genom att anlita gästföreläsare med expertis i olika områden, användning av det senaste inom simulerings- och planeringsmetoder samt genom exkursioner till vindkraftparker. En annan fördel med masterprogrammet är den tvärvetenskapliga och internationella inriktningen som ger en spännande mångkulturell studiemiljö.Programmet förbereder dig för ett yrkesliv inom sektorn för förnybar energi genom att fokusera på planering, projektering och projektledning. Vindkraftteknik, ekonomi, elmarknad, nätteknikintegration, energiutvinning, miljöbedömning, lokal förankring av vindkraftparker, meteorologi, beräkningsverktyg och projektledning är ämnen som ingår i studierna. Det andra årets valbara kurser, som är forskningsanknutna, ger dig en möjlighet till specialisering. Därmed blir du mer attraktiv på arbetsmarknaden och kan få en ingång till forskarstudier.Som student kan du bygga ett brett nätverk som ger dig möjlighet att knyta kontakter till framtida arbetsgivare och praktikplatser i industrin. Programmet ges på Campus Gotland i världsarvsstaden Visby. Ön är en utmärkt plats att studera vindkraft där vindkraften står för mer än 40 % av elförsörjningen.Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med vindkraftprojektering som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: