Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i vattenteknik

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-01-14

Masterprogram i vattenteknik

Tillgång till rent vatten är en grundläggande förutsättning för vårt moderna samhälle. Som vatteningenjör kommer du att lära dig att använda banbrytande mät-, simulerings- och dataanalysmetoder för vatten i bebyggelse och natur. Med hjälp av dessa tekniker kan du bidra till att skapa en hållbar framtid för vår planet. Som student på programmet får du både teoretiska och praktiska färdigheter i behandling, lagring och transport av vatten. Digitalisering och maskininlärning är genomgående nyckelbegrepp, eftersom mycket av programmet fokuserar på analys av stora mängder data, modellering/simulering och automatisering inom vattensektorn. Inom arbetsmarknaden finns det en stark och stabil efterfrågan på vatteningenjörer, både i Sverige och internationellt. Detta inkluderar utvecklingsländer, som ofta har snabbt växande krav på kvalificerad vattenförsörjning. Efter examen kan du bland annat söka arbete på kommunala dricksvatten- och avloppsreningsverk, inom processindustrin, på konsultföretag som hanterar vatten och miljö samt inom vattenkraft. Du kan också välja att stanna i akademin och doktorera inom ett område relaterat till hydrologi. Programmet leder till en teknologie masterexamen med vattenteknik som huvudområde. All undervisning sker på engelska.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp teknik, 10 hp fysik inklusive mekanik och elektromagnetism, 20 hp kemi inklusive allmän kemi, analytisk kemi och fysikalisk kemi samt 20 hp matematik inklusive envariabelanalys och linjär algebra.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: