Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i utbildningsvetenskap - Pedagogik

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Deltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Utbildning spelar en allt viktigare roll i samhället och tar en allt större plats i människors liv. Den öppnar möjligheter men formar också människor på olika sätt.Masterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet har fem inriktningar:- Barn- och ungdomsvetenskap handlar om barns och ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Här undersöks socialisation och identitet, hur genus, etnicitet, klass och geografisk plats hör ihop med olika livs- och utbildningskarriärer.- I didaktik studeras undervisning och dess innehåll och de frågor som uppstår i mötet mellan undervisningens innehåll och den pedagogiska praktiken. Andra frågor rör hur lärande och socialisation sker.- Pedagogik handlar om lärande, bildning, utbildning, undervisning och fostran. Centrala frågor rör hur värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår och förändras över generationer, grupper och individer.- Centralt för specialpedagogik är frågor som rör barns ungas och vuxnas olikheter och de pedagogiska konsekvenserna av dessa olikheter. Frågor som rör lärande, utveckling, inkludering och delaktighet är centrala.- Utbildningssociologin försöker förstå varför utbildning ser ut som den gör genom att se den i ljuset av de historiska, sociala och kulturella förhållanden som formar den.Kurserna ges på halvfart och omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp) vardera. Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag-kväll, men kan också komma att ges helt eller delvis som nätbaserade kurser på distans. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.Programmet leder till en filosofie masterexamen. Det finns också möjlighet till etappavgång efter 60 hp och utbildningen leder då till en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett utbildningsvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner