Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala
Sista ansökan: 2022-04-18
Antagningshistorik

Om utbildningen

Datorsimuleringar av komplexa problem och hantering av stora datamängder spelar idag en nyckelroll i vetenskapliga undersökningar och ingenjörsarbete. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap erbjuder dig möjligheter att bredda och fördjupa dina kunskaper inom naturvetenskap eller teknik med inriktning mot datorer, datorsimuleringar och matematiska modeller. Du lär dig att tillämpa beräkningsmetoder, datahantering, program och programvara, matematiska och statistiska modeller inom ditt speciella intresseområde.För att kunna använda, utveckla och tillämpa datorsimuleringar inom ett visst ämnesområde krävs en god bakgrund inte bara i själva ämnesområdet som till exempel kemi eller fysik, utan också i beräkningsmetoder, avancerade datorer, programvara, programmering och statistiska och matematiska modeller.Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap ger dig dessa kunskaper. Tillämpad beräkningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt område där frågor inom områden som exempelvis kemi, biologi, fysik, finans och geovetenskap studeras, med hjälp av avancerade datorer och mjukvara för att utföra numeriska simuleringar baserade på matematiska och statistiska metoder.Programmets tvärvetenskapliga innehåll ger dig en unik kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Det finns ett ökande behov av kvalificerad arbetskraft som kombinerar naturvetenskapliga kunskaper med matematisk modellering, programmering av avancerade datorsystem och färdigheter i att använda moderna beräkningsvetenskapliga verktyg. Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med matematik, datavetenskap eller annat tekniskt-naturvetenskapligt ämne som huvudområde. 30 hp matematik, 5 hp numeriska metoder och 5 hp programmering Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.