Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Masterprogram i systemvetenskap

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Masterprogrammet i systemvetenskap lär dig det väsentliga om hur arbete utförs i en modern, digital omgivning. Du kommer att få läsa kurser om digitalisering, infrastruktur och fördjupad systemutveckling. Du kommer att lära dig hur system och applikationer samverkar med individer och grupper i olika sammanhang. Du kommer att utmanas med kurser om big data och maskininlärning. Du kommer att bemästra hur system utvecklas i team på basis av både kunders och slutanvändares behov. Du kommer att öva på att tillämpa vetenskapliga metoder för att lösa praktiska problem.

Programmets kurser är forskningsrelaterade och forskningsförberedande samt näringslivsorienterade med hela systemutvecklingsprocessen i fokus. Utbildningen ger praktiska kunskaper och som student tillämpar du olika systemutvecklingsmetoder i större realistiska projekt. Under utbildningen lär du dig även att leda större projekt. Efter masterutbildningen kan systemutvecklare jobba med många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt.

Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en filosofie masterexamen med informationssystem som huvudområde. Utbildningen ger behörighet till forskarutbildning i informationssystem och öppnar upp för många intressanta arbeten inom IT-sektorn.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i informationssystem eller data- och systemvetenskap eller motsvarande.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska)

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights