Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i systemvetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i systemvetenskap

Den snabbt ökande digitaliseringen av samhället innebär stora förändringar för individer, organisationer och samhället överlag. Därför finns ett stort behov av personer som har kunskap om digitala praktiker, dvs hur arbetsmetoder, beteende och aktiviteter påverkas av digitaliseringen. Masterprogrammet i systemvetenskap - Design av digitala praktiker, ger dig förutsättningarna att förstå effekterna och utmaningarna som den ökande digitaliseringen av samhället innebär, samt utrustar dig med de kunskaper och verktyg som behövs för att utveckla nya digitala praktiker.Programmet lär dig det väsentliga om hur arbete utförs i en modern, digital omgivning. Du kommer att få läsa kurser om digitalisering, infrastruktur och fördjupad systemutveckling. Du kommer att lära dig hur system och applikationer samverkar med individer och grupper i olika sammanhang. Du kommer att utmanas med kurser om big data och maskininlärning. Du kommer att bemästra hur system utvecklas i team på basis av både kunders och slutanvändares behov. Du kommer att öva på att tillämpa vetenskapliga metoder för att lösa praktiska problem.Programmets kurser är forskningsrelaterade och forskningsförberedande samt näringslivsorienterade med hela systemutvecklingsprocessen i fokus. Utbildningen ger praktiska kunskaper och som student tillämpar du olika systemutvecklingsmetoder i större realistiska projekt. Under utbildningen lär du dig även att leda större projekt. Efter masterutbildningen kan systemutvecklare jobba med många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt.Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en filosofie masterexamen med informationssystem som huvudområde. Etappavgång kan ske efter ett år genom att avlägga filosofie magisterexamen. Utbildningen ger behörighet till forskarutbildning i informationssystem och öppnar upp för många intressanta arbeten inom IT-sektorn.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i informationssystem eller data- och systemvetenskap eller motsvarande.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 20 recensioner.
Se alla skolans recensioner