Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i svenska - Svenska och andra nordiska språk

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Funderar du på en framtid med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap? Masterprogrammet i svenska, inriktningen svenska och andra nordiska språk, ger dig breda och djupa kunskaper om svenskan och, om du vill, andra nordiska språk. Den inleds med en gemensam termin där du skaffar dig bred allmänbildning om de aktuella forskningsfälten och centrala teorier och metoder. Du reflekterar också över hur språkvetenskap kan användas i olika sammanhang, utvecklar ditt eget skrivande och lär dig mer om det svenska språksamhället.

Återstoden av programmet innebär stor möjlighet för dig att specialisera dig inom områden som särskilt intresserar dig. Samtidigt får du med dig de teoretiska och metodiska redskap och som tar dig vidare till mer avancerade studier. Det breda utbudet av valbara kurser ger möjlighet till fördjupning inom såväl språkhistoria som modern svenska. Ett antal valbara kurser är utformade för att ge en god förberedelse för praktiskt arbete efter studierna. Till exempel finns kurser om arbetslivskommunikation, fackspråk och språkvård.

Om du väljer kurser som ger en nordisk profil öppnas möjligheter för arbeten där en bred kunskap om Norden och om olika nordiska språk efterfrågas. För alla studenter erbjuds möjligheten att göra praktik, antingen fem eller tio veckor lång.

Programmets inriktning mot svenska och andra nordiska språk förbereder dig för vidare verksamhet inom en lång rad yrken där kvalificerade kunskaper om svenska språket efterfrågas, men programmet utgör också en utmärkt grund för vidare studier på forskarnivå i ämnet nordiska språk.

Programinriktningen leder till en filosofie masterexamen i svenska.

Så ansöker du

Kandidatexamen eller motsvarande med 60 hp svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarandeDessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights