Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Antagningshistorik

Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord ger dig förmågan att förstå och självständigt analysera olika folkmord och annat massivt våld i dess historiska och kulturella sammanhang. Dessa våldsamma händelser har ofta skett i samband med omfattande ekonomiska, sociala och politiska kriser, mobilisering av etniska identiteter, uppkomsten av nya stater, koloniala processer och modernisering.Under första terminen läser du grundläggande empiriska och teoretiska kurser om Förintelsen och andra fall av folkmord eller massivt våld. De empiriska och teoretiska kunskaperna från termin ett kopplas därefter under den andra terminen till teoretiska kurser om våldets mekanismer. Under andra hälften av termin två och termin tre får du tillfälle att fördjupa dig inom ett specialområde genom att läsa andra kurser (obligatoriska och valbara) vid Hugo Valentin-centrum/historiska institutionen eller vid andra institutioner. Under andra hälften av termin två börjar du skriva på ett examensarbete om 45 hp. Under termin tre läses en obligatorisk kurs om centrala metoder som används inom det tvärvetenskapliga fältet Förintelse- och folkmordsstudier. Under termin tre fortsätter du skriva på  examensarbetet och ges även möjlighet att göra praktik i en för ämnet relevant yrkesmiljö. Termin fyra ägnas helt åt att skriva examensarbetet. Utbildningen, som ges vid Uppsala universitet, har en nära koppling till den internationella forskningen på området, vilket ger dig en gedigen grund att stå på vare sig du väljer forskarbanan eller en yrkeskarriär. Olika FN-organ, internationella icke-statliga organisationer, EU-förvaltning, och en rad svenska myndigheter såsom Försvarsmakten, SIDA och Forum för levande historia är exempel på potentiella arbetsgivare.Utbildningen ges på engelska. Undervisningen sker i Uppsala.Programmet leder antingen till en filosofie magisterexamen efter ett års studier eller till en filosofie masterexamen med Förintelse- och folkmordsstudier som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett ämne inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet som huvudområde.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 19 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: