Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Masterprogram i språkteknologi

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Masterprogrammet i språkteknologi är avsett för dig som är intresserad av att arbeta med datorsystem som har en förmåga att bearbeta mänskligt språk på ett intelligent sätt. Du är välkommen till programmet med en bakgrund i lingvistik eller ett annat språkämne. Även datavetare är välkomna. Syftet med programmet är att förbereda dig för en karriär inom den kommersiella språkteknologin eller för en framtid i den akademiska världen där nästa steg är forskarstudier.

Programmet ger en professionellt relevant utbildning inom området utveckling och värdering av språkteknologiska tjänster och programvara. Många av de digitala tjänster som definierar vår samtid bygger på språkteknologiska komponenter. Det kan handla om användarprofilering, dokumentsökning och dokumentsovring, omvärldsbevakning, automatisk översättning och författarstöd. Detta kräver metoder för att automatiskt analysera texter med en känslighet för deras språkliga struktur och innehåll.

De senaste årens utveckling inom maskininlärning och artificiell intelligens har fått ett stort genomslag. De utmaningar du möter i detta arbete ligger i rikedomen, oförutsägbarheten och kreativiteten hos mänsklig kommunikation, inte minst i de nya former av personliga uttryck som uppmuntras genom sociala medier. Programmet kommer också att ge dig insikter i mer teoretisk datorlingvistik. Programmet ges på engelska.

Programmet leder till en filosofie masterexamen med språkteknologi som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 60 hp i språkteknologi, datorlingvistik, datavetenskap eller något språkvetenskapligt ämne.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights